Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vertellen, waarin witte lammertjes met kransjes bloemen getooid, op de groene weide bij het kabbelende beekje rondhuppelen, terwijl hun in de werkelijkheid de hals wordt afgesneden. Deze verhalen zijn aandoenlijk, maar in menige kinderziel werkt het verwoestend, dikwijls is het hun eerste groote ontgoocheling en vinden zij, dat men hun wat voorgelogen heeft. De slager is hierin met nog eenige anderen de eenige eerlijke mensch, want hij slacht zelf, wat hij eet. Wanneer men in normale tijden honderd vette lammeren zou weggeven, onder voorwaarde, dat hij, die deze ontving, ze zelf moest slachten, bleven er minstens zestig in leven, vooral in het geval, dat de vegetarische keuken ernstig verbeterd was. Zoodra — hetgeen te verwachten is — het goedkoope, bruikbare, kunstmatige eiwit is gevonden, want het bestaat al, maar is te duur, en in verbinding met beter vegetarische kost het hoofdvoedsel wordt, zullen 95 lammeren in het leven blijven. Maar bij een hongersnood zullen alle honderd opgegeten worden en bovendien nog ratten en af en toe menschenvleesch, een bewijs te meer, dat het E. o. L. als een eenvoudige, duidelijke natuurwet juist door ons verstand moet komen. Op het oogenblik reeds alle menschen tot vegetariërs te maken of de jacht te verbieden, zou totaal verkeerd zijn. Dit alles moet vanzelf door vrijwillige onderwerping, door opvoeding en werkelijke bruikbare uitvindingen komen, ofschoon een ieder vrij blijft te eten wat hij wil.

Als er vrede is, kunnen literatuur, muziek en kunst hun gunstigen invloed doen gelden, maar toch waren zij evenmin als, de godsdienst in staat een oorlog te verhoeden. Een priester van welke geloofsbelijdenis ook, had bijna niet de macht om tegen den vorst met goed gevolg te zeggen, dat hij tegen de leer van Christus handelde, wanneer hij een veroveringsoorlog met opzet zocht. De oorlogen bleven, de oorlogszuchtigen zetten bijna altijd hun wil door. Van dezen kant valt dus niet veel te verwachten, om deze reden al niet, omdat er ook heden nog een menigte van menschen zijn, die oorlog, moord, martelingen en ziekten voor beproevingen houden, die ons zoogenaamd moeten verbeteren en een weldadigen invloed op ons moeten uitoefenen. Maar zij vergeten, dat ook de dieren onderworpen zijn aan epidemieën

Sluiten