Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afbeeldingen en van zulke gruwelen zullen de jongelui ontstellen, wat alleen voordeel brengen kan en zich bij de nieuwe beweging aansluiten. De folteringen in vroeger tijden zijn door veel betrouwbare getuigenissen in beeld vastgelegd. Zij kunnen terugkomen en zij zullen terugkomen al is het ook in een anderen vorm, wanneer de chaotische toestanden, die heden iedereen reeds voelt, wezenlijk optreden, en wij niet tot bezinning komen. Laten wij alleen maar de jongelui in herinnering brengen, dat men vroeger de kinderen in het bijzijn van de ouders de oogen heeft! uitgestoken,en men i.\en langzaam verbrandde en van wie de ouders daarna hetzelfde ondergingen. Brengen wij ons in herinnering, dat,er menschen waren, die hun ongelukkige slachtoffers kokend lood in de oogen, ooren en mond druppelden, hun beenderen braken, deze liet genezen om ze daarna weer te breken; dat zelfs menige Majesteit in eigen persoon de geraffineerdste martelingen uitdacht en bij de uitvoering zelf meehielp, dat men de slachtoffers met een gloeienden prikkel in de buik woelde, dat men menschen maar heel losjes ophing, zoodat zij al spoedig van de galg vielen, om zoo te zeggen als een moreele straf, maar ze daarna als dieren uithaalde; dat vorsten, van wie,bewezen was, dat zij krankzinnig waren, oorlog konden voeren, alleen omdat zij krankzinnig waren. Men moet trachten om zich hier in te denken en zich dit alles voor te stellen. Juist het verzwijgen van zulke afschuwelijkheden, alsof deze uit derderangs- of gruwelromans en niet uit de werkelijkheid afkomstig waren, is verkeerd. Het boek moest met een oproep beginnen, die ongeveer het volgende zou moeten behelzen: Wat in dit boek wordt geschilderd of iets dergelijks, kan vandaag of morgen u, uw ouders, uw vrouw, uw kinderen, uw liefste vrienden wedervaren, want van 'het begin tot op heden hebben zich dergelijke voorvallen in een grijze eentonigheid periodiek herhaald. Ik roep u op, vrouwen van alle landen, — en het is beslist de laatste maal vóór het uitbreken van nieuwe ellende, dat zich met aandrang een waarschuwende stem kan verheffen, die tegelijkertijd ook praktische voorstellen tot middel tegen het kwaad doet — laat u niet door gemakzucht of door andere bijkomstige redenen er van afhouden, u tot een groote macht aaneen te sluiten; gedenk deze plicht, als gij niet zelf schuldig wilt

Sluiten