Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden aan den moord van uw kinderen. Wij liebben uw steun en stem noodig, misschien is deze juist beslissend. Ik roep ook u, mannen, om bet Recht op Leven door te voeren. Gij beschermt hierdoor uw leven, het leven van uw vrouwen, van uw kinderen, gij beschermt uw bezit. Daaraan zouden praktische voorstellen voor de opvoeding en levensopvatting moeten worden vastgeknoopt. Vele menschen zullen zeker van meening zijn, dat een dergelijk boek met gruwelen de sensatielust van de jongelieden op een perverse manier zal vergrooten. Voor enkele zieke menschen zal dit ook zoo gaan. Maar zulke zieken zullen steeds dergelijke afbeeldingen zoeken en ook vinden of hun phantasie in deze richting leiden. "Voor het algemeen beteekent zoo'n boek beslist opwekking tot innige ontroering, en eerlijk medelijden met het vroegere barbarendom.

De suffragettes, waaronder echte heldinnen waren, die haar leven voor haar zaak op het spel zetten, hebben ons bewezen, waartoe vrouwen in staat zijn, en het R. o. L. heeft zonder vrouwen nooit levensvatbaarheid, en ook zijn zij gevoeliger en medelijdender dan de mannen en zullen hun kinderen beter verdedigen.

Over de verschrikkingen van den oorlog las men schitterend geschreven boeken, men zag er films van en bleef dagen lang onder den indruk, maar daarbij bleef het.

De uitdrukking „partij voor het R. o. L." is hier niet geheel juist. Er wordt iets nieuws toegetredens bedoeld, waardoor de regeeringsvorm van een land of het program van een bestaande partij, onverschillig van welke richting, nietJ in het minst wordt veranderd. Het staat aan ieder vrij om deze propaganda als ongewenscht te onderdrukken of haar in haar regeeringssysteem in te schakelen en in haar zijn heil te zoeken. Het R. o. L. is gebaseerd op de Christelijke leer en kan daarom slechts daar werken, waar het vrijwillig wordt aangenomen. Alle gewelddadige pogingen zijn doelloos. Ik geloof echter, dat weinig landen, die voor hun volk borg staan en het eerlijk met het volk bedoelen — of het nu monarchieën, republieken of andere regeeringsvormen zijn — werkelijk bedenkingen daartegen kunnen inbrengen, want juist het volk en de ontevredenen zullen daar het grootste voordeel van hebben.

Sluiten