Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik hoorde, dat onlangs een studente proeven nam, hoe lang pasgeboren honden zonder slaap in het leven konden blijven. Aan deze doellooze en wreede proef zijn ongetwijfeld vele dergelijke proefnemingen voorafgegaan, die de betrokkene zelf en haar collega's maakten. Wat met de honden gebeurde, voordat zij door den dood werden verlost, deze voorstelling moet ik aan ieder voor zichzelf overlaten. Menig mensch heeft meer verdriet over het verlies van zijn hond dan over dat van familie of kennissen. Noch man, noch vrouw, noch jongen, noch meisje schamen zich over de tranen, die zij in vertrouwden kring schreien over hun hond. Dikwijls vallen studenten flauw bij de eerste colleges in vivisectie, wat al genoeg bewijs voor de wreedheid hiervan, is. Een verhandeling met praktische raadgevingen over vivisectie kan ik wegens plaatsruimte niet geven, maar wanneer het R. o. L. zal overwinnen, zal ook de vivisectie in oneindig onschuldiger banen worden geleid.

Het zou in de eerste plaats een vereischte zijn, ons aanpassingsvermogen deze elastiekachtige eigenschap van den mensch, heel grondig te onderzoeken, die in elk leven zoo'n groote rol speelt, en waardoor wij met een verwonderlijke elasticiteit aan de afgrijselijkste toestanden wennen. Hoe kan er vrede op aarde komen, wanneer de jeugd dagelijks wreedheden te zien krijgt, b.v. op de markt kippen uren lang met den kop naar beneden dragen, die den kop zoo lang probeeren op te lichten totdat hij slap er bij hangt. Het komt nog voor, dat in andere landen de schapen met vast gekoppelde pooten in de blakende zon over een hobbeligen weg worden vervoerd en dikwijls sterven van dorst Op één dag hoorde ik, dat een spoorwagen, die met koeien was geladen, toen men de deur opende, twee doode koeien er uit vielen, en eenige vertrapt waren, en dat in een afgelegen hoenderhof kinderen drongen, die met stokken 28 kippen doodsloegen. In andere werelddeelen zijn de opvattingen over dieren nog veel afschuwelijker. Dieren zijn daar alleen maar voorwerpen. Wanneer b.v. ezels of muilezels met zware lasten op den rug, berg op, berg af moeten gaan, zijn de verwondingen op hun ruggen dikwijls zeer bloedig. Om deze te stelpen worden de dieren behandeld met gloeiende ijzers. Bij kameelen, die door oververmoeidheid niet

Sluiten