Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het niet meer kunnen aanzien, aangenomen, dat zij aan het. Recht op Leven gelooven, en misschien ook een poging zullen doen en al zou het ook in den meest bescheiden vorm zijn, om het R. o. L. in de praktijk om te zetten, of daaraan mede te helpen. Allen, die mij moreel willen steunen, behoeven mij slechts de namen en adressen van hun vrienden en kennissen op te geven, zoodat het mij mogelijk wordt om hun de brochure kosteloos en franco te sturen. In de massa ligt macht, maar wij zullen die macht niet gebruiken voor geweld, doch slechts om het goede te doen en te bereiken in vrede, begrijpen en naastenliefde. Nog eens: laten wij de handen ineenslaan en gezamenlijk opkomen voor ons eigen en elkanders Recht op Leven.

Dr. J. TAUNAY, Correspondentie-adres voor Nederland: Jacob Catslaan 4, Bussum.

Sluiten