Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Levens- De levensbehoeften doen zich niet bij alle mensen op behoeften niet geHjke wijze voor. Van groot belang is in de eerste plaats het

mensen

klimaat van het land, waar men woont. In Indië kan men veel

gelijk, gemakkelijker zijn eerste levensbehoeften bevredigen dan in een land, dat minder rijk door de natuur bedeeld is, bijvoorbeeld in de noordelijke streken van Europa. Men heeft nu eenmaal in Rusland meer kleren, andere huizen en ander voedsel nodig dan op Java.

Verder is de wijze, waarop zich de behoefte aan behoorlijke lichamelijke verzorging doet gevoelen, dikwijls afhankelijk van het inzicht en de ontwikkeling van de mensen zelf. Iemand, die niet weet, dat malaria wordt overgebracht door muskieten, zal geen behoefte gevoelen aan een klamboe en iemand, die geen begrip van bacteriën heeft, zal geen dringende behoefte gevoelen aan zeep, creoline, goed drinkwater enz. En wanneer iemand deze behoeften niet voelt, zal hij ook geen inspanning verrichten om zich de middelen te verschaffen deze behoeften te bevredigen.

Heerschappij Om de levensbehoeften te kunnen bevredigen hebben de van den mensen strijd te voeren tegen de hen omringende natuur; zij

mens over i i i i • • i

de natuur, moeten trachten de natuur onder hun heerschappij te brengen.

Alleen door zekere lichamelijke en geestelijke inspanning kunnen de levensbehoeften bevredigd worden, want, zoals het oude Griekse spreekwoord luidt: „niets geven de Goden zonder moeite". Dit wil evenwel nog niet zeggen, dat steeds alleen door uitputting van alle beschikbare krachten de levensbehoeften bevredigd kunnen worden.

De mensen beschikken dikwijls over zoveel hulpmiddelen en werktuigen om de natuur onder hun heerschappij te brengen, zij weten met zoveel kennis en ervaring de natuurkrachten tot hun voordeel aan te wenden, dat vaak de levensbehoeften kunnen worden bevredigd, zonder alle krachten van lichaam en geest op te offeren.

Wanneer de mensen derhalve slechts hun levensbehoeften bevredigen, zal bij velen een deel van de werkkracht, waarover zij beschikken, ongebruikt blijven.

Extra- Evenwel doen zich naast de levensbehoeften nog andere behoeften, behoeften gevoelen, die alleen kunnen worden bevredigd door inspanning, hetzij lichamelijke, hetzij geestelijke. Deze behoeften zullen we noemen de extra-behoeften. De behoefte om spel of sport te beoefenen kan alleen bevredigd worden door

Sluiten