Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zonlicht, landbouwwerktuigen en de arbeidskracht, volgens de wil van den landbouwer. Men kan dus zeggen: de productie geschiedt door samenwerking van verschillende goederen krachtens de menselijke wil.

Wanneer een mens alleen staat met zijn wil om te pro- individuele duceren, dan spreken we van individuele productie, bijvoorbeeld: de man, als zelfstandig kostwinner, produceert, om in de productie, behoeften van het gezin te voorzien.

Wat betreft de gemeenschappelijke productie in de inheemse samenleving van Indië kunnen we onderscheiden:

i°. de gezinsproductie.

Wanneer het gezin tezamen produceert, bijvoorbeeld de man neemt het ploegen en eggen voor zijn rekening, de vrouw zorgt voor het planten en oogsten van de rijst en de kinderen helpen mee, wanneer zij opgegroeid zijn, dan is er gezinsproductie aanwezig. Gezinsproductie treft men aan naast individuele productie in alle landen van de wereld en in alle tijdperken van de geschiedenis der mensheid, niet alleen in de landbouw maar ook in de handel en bij de zogenaamde huisindustrie.

2°. de familieproductie.

Men spreekt van familieproductie, wanneer een groep familieleden gezamenlijk produceert voor de gemeenschappelijke behoeften.

Als voorbeeld zou men kunnen noemen de Minangkabause familiegemeenschap, zoals die in West-Sumatra wordt aangetroffen. De familieleden oefenen dikwijls gezamenlijk de landbouw uit op de gemeenschappelijke gronden en wonen soms in één complex gebouwen. Van de Lampongers wordt vermeld, dat de aanleg van droge rijstvelden (ladangs) door enige families gemeenschappelijk geschiedt; het uitpoten en wieden bezorgt elke familie afzonderlijk, terwijl bij de oogst weer gemeenschappelijke arbeid plaats heeft. In het Regentschap Pasoeroean vindt men langs de noordkust Madoerese familie-nederzettingen, die gezamenlijk een complex van gebouwen bewonen en gemeenschappelijk de landbouw uitoefenen op de velden, welke om die gebouwen gelegen zijn.

3°. de dorpsproductie.

Deze verschilt in vele opzichten van de familieproductie,

zoals zoeven omschreven. Het is hier niet de familieband, die de mensen bijeenhoudt, maar het dorpsverband. Het meest

Sluiten