Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprekende voorbeeld van dorpsproductie treft men aan in de Javaanse desa. De desa bestaat uit een groep van gezinnen, die elk afzonderlijk wonen; hun woonhuizen zijn evenwel dicht bijeengebouwd en om deze groep van woningen, de desa, liggen de bouwvelden. De bouwvelden zijn öf gemeenschappelijk bezit van een deel der desabewoners (communaal bezit) öf ze bestaan uit afzonderlijke stukken grond, die aan een aantal desabewoners individueel toebehoren (erfelijk individueel bezit). De productie van landbouwgewassen geschiedt in vele opzichten door gezamenlijke handelingen van alle desabewoners, voornamelijk bij de paditeelt. Het ploegen en eggen geschiedt door de mannen, individueel, soms met wederkerig hulpbetoon, terwijl het planten en oogsten in den regel geschiedt door alle vrouwelijke bewoners van de desa tezamen. Ieder, die meegeholpen heeft bij het planten en oogsten ontvangt deel (parawoloe), soms J of { deel, van hetgeen zij heeft binnengebracht. Op die wijze ontvangen ook de niet-grondbezitters een deel van de oogst; zij hebben recht dit gedeelte als snitloon (bawon) door hun vrouwen of dochters te laten verdienen.

Een andere uiting van het desaverband is het wederkerig hulpbetoon bij het bouwen van huizen, de hulpverlening door desagenoten aan weduwen en wezen, (zie verder pag. 13).

40. de verenigingsproductie.

Deze productiewijze ontstaat, wanneer een aantal personen zich bij elkaar aansluiten met het doel, gezamenlijk iets te produceren; de leden van zo'n vereniging zijn dan aan elkaar gebonden, niet door bloedverwantschap of dorpsverband, maar hoofdzakelijk door het gemeenschappelijke economische belang, dat zij willen behartigen. Als voorbeelden kan men noemen: de vissersverenigingen, die men in geheel Indië in de kustplaatsen aantreft; de verenigingen, opgericht door Boeginese zeevaarders, om scheepvaart en handel uit te oefenen 1), en de inheemse coöperatieve verenigingen, die in de laatste 10 jaren zijn ontstaan.

De bovengenoemde 4 typen van producerende gemeenschappen, het gezin, de familie, het dorp, de productievereniging treft men, in talrijke variaties, in de inheemse samenleving in geheel Indië aan.

1) Dr. A. J. C. Krafft, Coöperatie in Indië, pag. 202.

Sluiten