Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gemeenschappelijk oogsten van de padi door de bewoners van een dorp vindt men niet alleen op Java maar ook in Atjéh, Zuid-Sumatra, Borneo en de Minahassa. Van belang is nog te vermelden de soebakvereniging op Bali. Een soebak is een verzameling velden, die uit een gemeenschappelijke leiding hun bevloeiingswater ontvangen. De soebakvereniging is gevormd door personen, die gezamenlijk een complex gronden hebben ontgonnen; na de ontginning worden de gronden verdeeld onder de leden van de vereniging, maar de leden blijven in vele opzichten samenwerken, zoals bij het onderhoud van bevloeiingswerken, het gezamenlijk voldoen aan Godsdienstige verplichtingen.

Van groot belang is de volgende kwestie: wanneer de men- individuaiisen gezamenlijk produceren, dan is het mogelijk, dat ze tc"en, so"*le

j jr ' gebondenheid»

uitsluitend aan elkaar zijn gebonden door de gemeenschappelijke economische belangen terwijl zij overigens hun zelfstandigheid, hun individualiteit, hebben behouden.

Het is ook mogelijk, dat er naast de zuiver economische band nog andere „gebondenheid" bestaat, zoals bloedverwantschap, dorpsverband, gemeenschappelijke adat.

Hoe sterker dergelijke sociale banden zich doen gevoelen, des te geringer zal de individualiteit van de mensen zijn.

Deze sociale gebondenheid, die in alle landen van de wereld een kenmerk is van de boerenbevolking, doet zich in Indië, als agrarisch land, in vele streken bijzonder krachtig voelen, bijvoorbeeld in de desa's van Midden- en Oost-Java en de betekenis van het desaverband voor de bestudering van de economie van Indië wordt duidelijk, wanneer men bedenkt, dat,

volgens de volkstelling van 1930, Indië bewoond wordt door ± 60.000.000 inheemsen, waarvan zb 30.000.000 wonen in Midden- en Oost-Java met inbegrip van de Vorstenlanden.

In de oorspronkelijke Javaanse desa zijn de mensen, behalve Desaverband. door de gemeenschappelijke economische belangen, aan elkaar gehecht door sociale banden zoals: de gemeenschappelijke gehechtheid aan de grond, die soms gepaard gaat met gemeenschappelijk geloof aan- en verering van den desageest, den Danhjangdesa; soms is de desa aansprakelijk voor de misdrijven, die gepleegd zijn in het gebied van de desa, tegenover vreemdelingen, die daardoor schade hebben geleden; diefstal in eigen desa wordt soms als een zeer zwaar vergrijp gestraft met verlies

Sluiten