Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het karakter van de Nederlandse en Chinese samenleving in Karakter der Indië betreft, dit wordt uit den aard der zaak sterk beïnvloed "^^èving door de toestanden, die in Nederland en China heersen. in indië.

Wat Nederland betreft, kan men ook daar onderscheid Gemeenmaken tussen individuele en gemeenschappelijke productie. De gemeenschappelijke productie geschiedt daar in den regel Nederland, op zodanige wijze, dat de deelnemers aan die productie alleen gebonden zijn door gemeenschappelijke economische belangen;

behoudens de gezinsproductie en enkele gevallen van familieproductie, die kunnen worden aangetroffen in de landbouw en handel, is in den regel geen spoor van sociale gebondenheid te vinden, ook wanneer de mensen gezamenlijk produceren.

Als voorbeeld kunnen we noemen: de naamloze vennootschap, een vorm van gemeenschappelijke productie, die we verderop uitvoeriger zullen bespreken. De naamloze vennootschap wordt gevormd door personen, die geld bijeen hebben gebracht voor de oprichting van een bedrijf, meestal een „grootbedrijf". De deelnemers worden aandeelhouders genoemd. Zij zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de naamloze vennootschap. De schuldeisers van de naamloze vennootschap hebben slechts verhaal op de bezittingen van de vennootschap zelf. De aandeelhouders kunnen dus nooit meer verliezen dan het geld, dat ze er in hebben gestoken. Zij benoemen een directeur, die de leiding van het bedrijf op zich neemt, onder toezicht van commissarissen, eveneens door de aandeelhouders benoemd. De aandeelhouders ontvangen voor hun deelneming een schriftelijk bewijsstuk, dat meestal aan toonder is gesteld, d. w. z. elke houder van dat bewijsstuk wordt beschouwd als aandeelhouder en heeft stemrecht op de vergadering van aandeelhouders. Wanneer iemand wil ophouden aandeelhouder te zijn, heeft hij dus niets anders te doen, dan zijn bewijs van aandeel aan iemand anders te verkopen.

Duizenden bewijzen van aandeel verwisselen dagelijks op de effectenbeurs te Amsterdam van eigenaar, geheel zonder medeweten van de directies. De band, die tussen de aandeelhouders bestaat, is dus niets anders dan het gemeenschappelijk belang, om elk jaar financiële winst te maken; die winst, het dividend, wordt ontvangen tegen inlevering van dividendbewijzen, dat zijn strookjes papier, die men van elk aandeel kan knippen. De aandeelhouders kennen overigens elkaar

Sluiten