Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

De individuele en gemeenschappelijke productie in Indië is enigszins uitvoerig geschetst met het oog op het volgende.

Invloed van Voor de economie is van belang na te gaan de behoeften de „individua- van mensen £)e intensiteit en verscheidenheid van de

liteit" op de , 111

extra- behoeften, speciaal van de extra-behoeften, wordt beheerst behoeften. Jqqj. jg gewoonten en het karakter van de mensen. De extrabehoeften van de mensen zijn voor een deel afhankelijk van de omstandigheid: stellen de mensen zich als doel, zoveel mogelijk elkaar voorbij te streven, of is het de bedoeling, elkaar zoveel mogelijk te evenaren. Wanneer, zoals in de Nederlandse samenleving, de individualiteit van de mensen sterk ontwikkeld is, dan zal men in het algemeen zien, dat de extra-behoeften aan geen bepaalde grens gebonden zijn; de mensen zullen de drang voelen, hun eigen krachten zoveel mogelijk te ontplooien en tot ontwikkeling te brengen, men zal sterk de neiging voelen elkaar voorbij te streven en met die neiging hangt samen: de neiging om meer te „schijnen" dan een ander, een groter huis te bewonen, meer goederen te bezitten dan een ander, als teken van een hogere positie op de maatschappelijke ladder.

Wanneer de individualiteit van de mensen niet sterk ontwikkeld is, wanneer zij samenhangen door allerlei sociale banden, wanneer de productie daarbij geschiedt door de familie of desa, dan zullen de leden van die gemeenschap in de eerste plaats er naar streven, hun deel van de opbrengst van de gemeenschappelijke productie te ontvangen; zij bereiken dat doel, door mede te werken aan die productie en verder niet tegen de „adat" te zondigen. Ze zullen niet zondigen tegen de adat uit vrees uit de gemeenschap te worden gestoten. Het is strijdig met de adat van de oorspronkelijke Javaanse desa om te trachten, ten koste van zijn desagenoten, tot welstand te komen, die groter is dan overeenkomt met de sociale positie, die men bekleedt. De extra-behoeften van een volk, waarvan de individualiteit sterk ontwikkeld is, zijn dus niet aan een bepaalde grens gebonden; de extra-behoeften van de mensen, die sterk sociaal aan elkaar zijn gebonden, zijn derhalve beperkt tot een zekere grens, die afhankelijk is van de „sociale ordening" van de samenleving, waartoe men behoort.

Sluiten