Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In nauw verband met de productie staat het ruilverkeer. *) omschrijving Om de behoeften te kunnen bevredigen, hebben we gezegd, ruilenmoet een goed onder de beschikkingsmacht van de mensen komen en de beschikkingsmacht kan berusten op tijdelijk gebruiksrecht of eigendomsrecht (bezitsrecht). In de economie verstaan we onder ruilen: het elkander wederkerig afstaan van beschikkingsmacht. Men kan dus afstaan: eigendomsrecht tegen eigendomsrecht, tijdelijk gebruiksrecht tegen tijdelijk gebruiksrecht en eigendomsrecht tegen tijdelijk gebruiksrecht. Al deze handelingen noemt de economie: ruilhandelingen.

Voorbeelden: De grondbezitter, die een bouw sawah verruilt tegen twee bouw droge grond; de arbeider, die een maand lang werkt tegen vergoeding van kost en inwoning; de tani, die een sawah bewerkt tegen vergoeding van een deel der opbrengst,

de tani, die zijn buurman helpt bij het ploegen met de bedoeling,

dat hij later, wanneer hijzelf moet ploegen, door dien buurman wordt geholpen (wederkerig hulpbetoon). De jurist zal alleen bij eerstgenoemd voorbeeld van ruil spreken.

Wat is eigenlijk de oorzaak, dat de mensen voor de be- Taakverdeling vrediging van hun behoeften dikwijls vele ruilhandelingen hebben te verrichten? De oorzaak is hoofdzakelijk gelegen in de verschillende taak, die de mensen hebben te vervullen bij de productie, of zoals men dat uitdrukt: in de arbeidsverdeling.

Wanneer het gezin, de familie, of het dorp als één geheel produceert voor eigen behoeften, dan vindt binnen die gemeenschap arbeidsverdeling plaats. Ieder verricht de taak, waartoe hij volgens zijn leeftijd, zijn krachten, het meest geschikt is.

Ieder stelt zijn arbeidskracht, als het ware, ter beschikking van de gemeenschap en ontvangt daarvoor terug, wat hij voor eigen behoeften nodig heeft. In deze gevallen ruilt men dus niet met de deelgenoten van de gemeenschap afzonderlijk; men verricht feitelijk slechts één enkelvoudige ruilhandeling met de gemeenschap. Van eigenlijk ruilverkeer is in deze gevallen nog geen sprake. Eigenlijk ruilverkeer ontstaat, wanneer Ruilverkeer.

*) Met het woord „ruilen" moeten we voorzichtig zijn, want in de economie heeft dit woord een veel ruimere betekenis dan in de rechtswetenschappen. Volgens het Burgerlijk Wetboek verstaat men onder ruilen: het elkander wederkerig afstaan van het eigendomsrecht over een zaak.

Sluiten