Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de westerse landen is de arbeidsverdeling tussen de ver1 schillende producenten zeer ver doorgevoerd en in verband daarmee is ook het ruilverkeer en het geldverkeer algemeen.

Het voordeel van ver doorgevoerde arbeidsverdeling is, dat ieder mens zich in een bepaald beroep kan bekwamen. Iemand, die jaren lang timmerman is geweest, en niets anders, zal in dat beroep meer bekwaamheid hebben dan iemand, die wel eens aan zijn eigen huis getimmerd heeft en verder zijn eigen voedsel produceert en eigen kleren weeft. Wanneer drie mensen op laatstgenoemde manier produceren, geheel voor eigen behoeften, zullen zij in totaal minder bereiken dan een timmerman, landbouwer, wever, die zich uitsluitend met hun eigen vak bezig houden en hun producten onderling verruilen.

Een tweede voordeel van ver doorgedreven arbeidsverdeling is de omstandigheid, dat ieder mens die taak verrichten kan, waartoe hij het meest geschikt is; een goede keuze van beroep levert niet alleen voordeel op voor de i persoon zelf, maar de totale productie in de menselijke samenleving zal er ook groter door worden.

Ver doorgedreven arbeidsverdeling levert evenwel het bezwaar op, dat de mensen te eenzijdig ontwikkeld worden. Vooral bij arbeiders in grote fabrieken kan dit het geval zijn. Wanneer het lichaam of de hersenen zich uitsluitend op één enkele beweging of één enkele gedachtengang toeleggen, dan wordt een belangrijk deel van de lichaamskracht of van het denkvermogen steeds ongebruikt gelaten. De spieren, die weinig gebruikt worden, verliezen hun kracht en de hersenen kunnen een deel van hun werkzaamheid minder goed verrichten. Een eenzijdig ontwikkeld mens zal bezwaarlijk van beroep kunnen veranderen, wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk zouden maken.

Er is niet alleen taakverdeling voor de mensen mogelijk maar ook voor de grond. Wanneer elk stuk grond beplant wordt met die producten, waartoe de grond het meest geschikt is, dan zal de totale productie in de landbouw groter zijn dan bij een willekeurige beplanting.

Ver doorgedreven arbeidsverdeling bij de mensen en taakverdeling bij de grond, over de gehele oppervlakte der aarde, is op den duur alleen mogelijk, wanneer het ruilverkeer zich in dezelfde mate heeft ontwikkeld. Wanneer er kans bestaat

Voordeel arbeidsverdeling.

Bezwaar

eenzijdige

ontwikkeling.

Taakverdeling bij de grond.

Gevaar van ver doorgedreven taakverdeling.

Sluiten