Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus hoofdzakelijk voor eigen behoeften en het voedsel, dat niet voor onmiddellijk verbruik nodig is, wordt opgeslagen in voorraadschuren; soms wordt padi van goede oogstjaren jaren lang bewaard om over voedsel te kunnen beschikken bij een mislukte oogst.

2°. De wijze, waarop de landbouw voor eigen behoeften wordt uitgeoefend, heeft grote betekenis voor de betrekkingen, welke er tussen de leden van de productiegemeenschap, familie of dorp bestaan. Als voorbeeld kunnen we hier noemen de voedselproductie, zoals die geschiedt door de oude dorpsgemeenschap van Java. Wanneer men grotendeels voor eigen behoeften blijft produceren, kunnen de adatinstellingen van de desa het best gehandhaafd blijven en, omdat men nu eenmaal die instellingen in de meeste desa's wenst te handhaven, is men gehecht aan deze wijze van voortbrenging. Ook wanneer de grond meer voordelen zou opleveren bij productie voor de handel, zal men er niet onmiddellijk toe overgaan de oude gewoonte prijs te geven. Bij de teelt van rijst is het mogelijk, de oude gewoonte te handhaven, dat de niet-grondbezitters kunnen deelnemen aan de productie en een deel van de oogst voor zich kunnen houden. Wanneer men overgaat tot de teelt van handelsgewassen, zou men de bestaande adat omtrent de bawon wellicht niet kunnen handhaven. 3°. Men voelt zich veiliger, en niet ten onrechte, wanneer men de verzorging van eigen behoeften voor een deel zelf in handen houdt. De landbouwer, die zijn eigen voedsel verbouwt, loopt weinig risico, wat zijn voedselvoorziening aangaat, afgezien van mislukking van de oogst. Hij heeft, wat zijn voedselvoorziening betreft, niet te maken met de schommelingen van marktprijzen, kan geen verlies lijden, doordat een opkoper hem niet betaalt en komt niet zo spoedig in verleiding om voorschot op zijn oogst te vragen, hetgeen met groot „renteverlies" gepaard zou gaan. Immers iemand, die niet van plan is zijn oogst ooit te verkopen, zal ook geen voorschot op de verkoopprijs vragen.

Wanneer de productie geschiedt gedeeltelijk voor eigen consumptie en gedeeltelijk voor de handel dan wordt voor eigen consumptie voedsel geproduceerd. De productie voor de handel (kapok, vruchten, groenten, tabak of het „overschot" van de

Sluiten