Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II

PRODUCTIE

AFDELING 1

NATUUR, ARBEIDSKRACHT EN KAPITAALGOEDEREN

Productie- We hebben boven gezegd, dat de productie geschiedt door goederen. samenwerking van verschillende goederen krachtens de menselijke wil. De goederen, welke aldus krachtens de menselijke wil samenwerken, zijn de productiegoederen. Men kan ze in drie groepen verdelen n.1.:

i°. de natuur. Dit zijn alle goederen, die tot de zuivere natuurgaven behoren, zoals bijvoorbeeld de vruchtbare bodem, een waterval, waardoor electrische stroom kan worden opgewekt, delfstoffen, minerale bronnen. Deze goederen zijn dus niet zelf geproduceerd maar worden ons door de natuur geschonken.

2°. de arbeidskracht. Dit is het vermogen van de mensen om arbeid te verrichten. De arbeid is de inspanning, die niet wordt verricht omdat die inspanning op zich zelf aan een behoefte voldoet; het is een inspanning, die wordt verricht met het opzet om mee te werken aan de productie van goederen en door middel van die goederen de behoeften te bevredigen. Een landbouwer bewerkt de grond niet voor zijn genoegen maar met het doel levensmiddelen te produceren. De inspanning, die de landbouwer verricht, noemt men dus: arbeid. Een wandelaar of voetballer, die voor zijn genoegen inspanning verricht, arbeidt dus niet. Men noemt deze inspanning wel: vrije actie. 3°. de kapitaalgoederen. Dit zijn alle goederen, die zelf geproduceerd zijn met het voorop gezette doel, daarmee andere goederen te produceren. Voorbeelden van kapitaalgoederen zijn: machines, landbouwwerktuigen, irrigatieleidingen, steenkool en grondstoffen, welke niet meer tot de zuivere natuurgaven behoren (omdat ze reeds uit de mijnen zijn te voorschijn gebracht, reeds vervoerd zijn, een of andere bewerking hebben ondergaan).

Sluiten