Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeiïngswerken, kan men beschouwen als kapitaalgoederen.

De chauffeur, die enige studie maakt van techniek, enige jaren lang geld op zij legt, om zelf een reparatieinrichting van automobielen te kunnen oprichten, daarna tot de oprichting overgaat en zo goed mogelijk werk aflevert om een „gevestigde naam" te krijgen, steeds zorg draagt, dat hij over de nodige geldmiddelen de beschikking houdt om versleten werktuigen en machines door nieuwe te kunnen vervangen, van hem kan gezegd worden, dat hij produceert hoofdzakelijk met kapitaalgoederen. Wanneer hij niet over een „vooruitziende blik" de beschikking had gehad zou hij zijn leven lang chauffeur zijn gebleven.

Veel strijd wordt er gevoerd over de vraag, welke goederen is de vruchtmen als kapitaalgoederen moet beschouwen. bare grond

In hoeverre moet men de vruchtbare grond als een g0ed? kapitaalgoed beschouwen? Een sawah is nimmer een zuivere gave van de natuur; vele jaren, misschien wel honderden jaren,

geleden is er eerst woeste grond ontgonnen, er is een oerbos omgekapt, er zijn leidingen aangelegd voor de watertoevoer en afdammingen voor de waterkering. Gedeeltelijk is een sawah dus een gave van de natuur, maar gedeeltelijk ook een goed,

dat door de mensen geproduceerd is. Voorzover de grond vruchtbaar en bruikbaar geworden is door menselijk toedoen,

is dus de grond een kapitaalgoed.

Behoort de kennis van een ingenieur of dokter tot de kapitaal- En de kennis goederen of tot de arbeidskracht? Het is een goed (een per- door °Pzette-

.... j\ j r ii • Hjke studie

soonlijk goed), dat zelf geproduceerd wordt door samenwerking verkregen? van de arbeidskracht, studieboeken, schoolgebouwen enz.

krachtens de wil van dengene die studeert. Dit persoonlijke goed kan, wanneer het geproduceerd is, dienen als hulpmiddel bij de productie van andere goederen (bruggen, machines, arbeidskracht van andere mensen). Een student zal werken voor de toekomst en zijn ouders zullen misschien jaren lang gespaard hebben, om de studie van hun zoon te bekostigen.

Alle kennis, die door opzettelijke studie is verkregen, kan men dus als kapitaalgoed (persoonlijk kapitaalgoed) beschouwen.

Het goed vertoont dezelfde eigenschappen als machines, werktuigen enz. Beide soorten van goederen kan men noemen: een productiemiddel, dat met het oog op de toekomst is geproduceerd.

Sluiten