Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhouding De vraag, in welke verhouding de productiegoederen moeten

volgens welke samenwerken, kan in het algemeen niet door de economie

de productie- ^

goederen alleen beantwoord worden. Moet een stuk grond van i ha moeien ]-)ewer]ct worden door 3 arbeiders met 2 buffels en 1 ploeg, of

samenwerken.

door 2 arbeiders met 4 buffels en 2 ploegen ? Moet een meubelmaker werken met behulp van 8 werklieden en gereedschap ter waarde van ƒ 200,— of moet hij 3 arbeiders in dienst nemen en gereedschappen en machines ter waarde van ƒ 1000,— ? Hierop zal de economie alleen geen antwoord kunnen geven. Bij de bestudering van de economie kunnen we in het algemeen zeggen: bij elke productie moeten er bepaalde productiegoederen worden gebruikt in een bepaalde onderlinge verhouding om de productie zo voordelig mogelijk te maken; om derhalve te bereiken, dat de productie geschiedt met zo weinig mogelijk opofferingen en zo veel mogelijk resultaat. Welke productiegoederen moeten worden gebruikt en in welke onderlinge verhouding, voor de beantwoording van deze vraag moet men de technische mogelijkheden onderzoeken en deze in verband brengen met de bestaande prijzen van grondstoffen, arbeidskracht enz. en de te verwachten verkoopprijs van de producten. De technische mogelijkheden in de productie veranderen telkens door „uitvindingen", men moet bij de productie dus steeds rekening hcuden met de stand der techniek. Wanneer we in den vervolge spreken van: productie die plaats vindt volgens de stand der techniek bedoelen we daarmee: de productie, die zo voordelig mogelijk geschiedt in verband met de bestaande technische mogelijkheden, de bestaande prijzen van grondstoffen, arbeidskracht en de te verwachten verkoopprijs van de producten.

AFDELING 2 VERHOGING VAN DE PRODUCTIE

Noodzakelijk- In verband met de steeds toenemende bevolking in alle heid van janc[en) welke stijging dikwijls nog gepaard gaat met vermeerverhoging. dering van de behoeften van ieder mens afzonderlijk, moet de hoeveelheid goederen, waarmee de mensen hun behoeften bevredigen, eveneens toenemen. De productie moet dus steeds verhoogd worden.

Sluiten