Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele streken van Borneo, Celebes en Sumatra. Voor het in cultuur brengen van permanente sawahs met irrigatiewerken (intensieve cultuur) is een verder economisch perspectief vereist dan voor de ladangcultuur. Evenwel ïsladangcultuur in de Buitengewesten soms voordeliger dan permanente cultuur, wegens het feit, dat er in de Buitengewesten nog overvloed van gronden en weinig arbeidskrachten beschikbaar zijn; ook de grondsoort leent zich in de Buitengewesten soms beter voor ladangcultuur.

Verder kan de graancultuur op verschillende wijzen worden uitgeoefend in verband met de mindere of meerdere aanwending van landbouwwerktuigen en vee. In sommige gedeelten van Borneo kent men de ploeg nog niet; op Java kan men weer onderscheiden: het gebruik van houten of ijzeren ploegen. Bij het oogsten van de rijst worden op Java de padihalmen één voor één met de ani-ani afgesneden;

op die wijze kunnen de vrouwelijke bewoners van de desa het snitloon verdienen, zodat het oogsten van de padi met de sikkel geen ingang heeft gevonden, hoewel deze methode besparing van arbeidskrachten zou opleveren. In vele streken gaat men over tot het gebruik van kunstmest bij de rijstbouw; het aanwenden van kunstmest levert bij de rijstbouw echter niet altijd voordeel op („ondankbare grond ).

4°. teelt van overjarige handelsgewassen, zoals: thee, rubber,

koffie, peper, vanille. Hierbij moet het economisch perspectief zich tot vele jaren in de toekomst uitstrekken; in den regel blijft de inheemse landbouwer hiernaast zijn eigen voedsel produceren zoals de vanilleplanter in Kedoe en de theeplanter in de Preanger.

Nederland en andere „westerse" landen hebben, sedert de Agrarische uitvinding van de stoommachine en de daarop volgende andere !*^"rlg°e uitvindingen, een grote verandering ondergaan. In verschillende landen, landen, waar vroeger landbouw hoofdzaak was, heeft zich een omvangrijke fabrieksindustrie ontwikkeld. Terwijl vroeger de industrieproducten afkomstig waren van handwerkslieden, die met eenvoudige werktuigen hun arbeid hoofdzakelijk in hun eigen huis en soms in gemeenschappelijke werkplaatsen verrichtten, werden nu voortaan de producten der metaal-, houten textielindustrie machinaal vervaardigd. Vele arbeiders werden aanvankelijk verdrongen door de machine, maar door de

Sluiten