Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stonden dikwijls hoog in aanzien. Men oefende voornamelijk de kunstnijverheid uit. De kopersmid legde zich toe op het maken van gamelans, de ijzersmid vervaardigde fraai bewerkte krissen, er waren bekwame goudsmeden en de batikindustrie stond op hoog peil. De voorziening in de levensbehoeften kon in vroegere jaren in dit zo rijk door de natuur gezegende land nu eenmaal geschieden op zodanige wijze, dat men, afgezien van de landbouwtechniek, de goederen, welke te: bevrediging van de levensbehoeften moesten dienen, kon voortbrengen zonder veel technische bekwaamheid. Technische bekwaamheid werd aan den dag gelegd bij het vervaardigen van muziekinstrumenten, wajangpoppen, gebatikte doeken, kunstig bewerkte koperen kannen en potten. In de Bataklanden op Sumatra en op het eiland Nias vindt men zeer kunstvol bewerkte huizen. Voorts werd technische bekwaamheid vereist bij het vervaardigen van allerlei soorten wapens. Doordat in vele opzichten een wijziging in de extra-behoeften heeft plaats gevonden, worden vele producten van deze inheemse nijverheid niet meer gevraagd. Velen kopen allerlei voorwerpen uit het buitenland geimporteerd in plaats van inheemse kunstproducten.

De productie van geweven goederen en garens in fabrieken levert doorgaans meer voordeel op dan het vervaardigen van stoffen met het spinnewiel en eenvoudige weeftoestellen zodat, ondanks vele pogingen van bestuurszijde om de huisweverij te bevorderen, deze industrie het moest afleggen tegen de van buiten geimporteerde ,,katoentjes". De vroegere inheemse nijverheid is derhalve achteruit gegaan door wijziging in de behoeften en doordat deze productie niet voldeed aan de stand der techniek.

Thans werken er talloze inheemse ambachtslieden in fabrieken, bij spoorwegondernemingen, als chauffeur, in loondienst bij uitheemse ondernemingen of particulieren.

De laatste jaren valt er weer meerdere vraag te constateren naar producten van de inheemse huisindustrie. De vraag naar een speciaal soort stoffen, door huisindustrie geweven, (kain loerik) heeft bijvoorbeeld in Klaten (Soerakarta) de huisweverij weer doen opleven, terwijl, door het toenemende vreemdelingenverkeer, ook in de inheemse kunstnijverheid weer opleving valt waar te nemen. Voorts heeft de inheemse batikindustrie, die

Sluiten