Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toename heeft op Java en Madoera, volgens schattingen en tellingen, het volgende verloop gehad:

1780 ongeveer 2.000.000 1830 ,, 8.000.000 1880 ,, 20.000.000 I93° >> 40.000.000 Wat de bevolking in de buitengewesten betreft, vertonen de cijfers van de volkstellingen het volgende verloop. Deze cijfers geven evenwel geen juist beeld van de werkelijke toename, in verband met het feit, dat het centraal gezag in de buitengewesten in 1905 nog niet overal gevestigd was, zodat het werkelijke aantal mensen in 1905 wel groter zal zijn geweest dan 7.300.000.

1905 ongeveer 7.300.000 1920 ,, 13.800.000 1930 ,, 18.200.000

Hieronder volgt een vergelijking van de bevolkingstoename van Java en enkele andere landen, waarbij de cijfers ruw geschat zijn:

1800 1900

Europa 175.000.000 380.000.000

Eur. Rusland 35.000.000 106.000.000

Duitsland 22.000.000 56.000.000

Frankrijk 26.000.000 39.000.000

Gr. Britt. en Ierland 16.000.000 41.000.000

Italië 18.000.000 32.500.000

Nederland 1.500.000 5.200.000

Java en Madoera ... 3.500.000 28.000.000

Wat Japan betreft, de bevolking van dit land was tot ongeveer 1870 gedurende 150 jaar stationnair gebleven op ongeveer 30 millioen. Sedert 1870 is de bevolking aangegroeid tot 66 millioen in 1932.

Men kan zich nu afvragen, hoe het mogelijk is, dat de bevolking van Java zoveel meer is toegenomen dan de bevolking van andere landen. De omstandigheden, welke deze uitbreiding hebben mogelijk gemaakt, zijn geweest: de rust en orde, welke zijn geschapen door het Nederlandse gezag, de verbetering van de hygienische toestanden, waardoor het sterftecijfer aanzienlijk is gedaald en tenslotte het feit, dat in 1800 nog

Sluiten