Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergelijkt de oppervlakte van de landrenteplichtige grond op Java en Madoera (de Vorstenlanden niet mede gerekend).

In 1882 was deze oppervlakte ongeveer 2.600.000 ha1) en in 1931 ongeveer 6.700.000 ha.

Ontginning van woeste grond geschiedt oorspronkelijk in de vorm van brandcultuur (ladangcultuur), zoals we reeds hebben besproken. Wanneer de uitgeputte grond weer wordt prijsgegeven aan de natuur gebeurt het soms, dat er weer bos ontstaat, zodat er weer een nieuwe humuslaag gekweekt wordt en na enige jaren wordt de grond dan opnieuw afgebrand en beplant. Men spreekt dan van wisselbouw. Wanneer geen nieuwe humuslaag wordt gevormd, is dus de vruchtbaarheid voorgoed verdwenen en dan kan men spreken van roofbouw.

Een op hoger peil staande wijze van ontginning is die,

waarbij de grond zodanig wordt bewerkt, dat daaraan blijvende vruchtbaarheid wordt gegeven.

De ontginning van woeste gronden in vrijwel geheel Indië is aan wettelijke regelingen onderworpen om twee redenen:

i°. met het doel roofbouw tegen te gaan. Speciaal op Java en Madoera kan roofbouw niet meer worden toegelaten,

omdat men daar zuinig moet zijn met de vruchtbare grond, die nog beschikbaar is. 2)

2°. om te voorkomen, dat de berghellingen te veel van hun bossen worden beroofd.3)

De bossen van de berghellingen hebben n.1. grote betekenis Noodzakeiykvoor de watervoorziening van de gronden, die aan de voet ^

van de berghelling zijn gelegen. Bij hevige regen dringt het bossen op de water, dat door de bossen op de berghelling wordt opge- bcrghellm8en' vangen, de bodem in, het wordt naar beneden gevoerd door ondergrondse kanalen en komt beneden aan de voet van de berg weer te voorschijn in de vorm van bronnen, soms enige maanden na de regentijd. Deze bronnen bewijzen dus grote

x) Het cijfer van 2.600.000 is niet geheel betrouwbaar, doordat omstreeks 1880 de opmeting van de landrenteplichtige grond niet zo nauwkeurig geschiedde als tegenwoordig.

2) Wanneer vergunning tot ontginning wordt verleend verbindt de overheid daaraan bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld: hellend terrein moet in terrasvorm worden bewerkt, zodat wegspoeling van de humuslaag wordt voorkomen.

3) Soms wordt de vergunning tot ontginning geweigerd om de bestaande wildhoutbossen in stand te houden.

Sluiten