Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen dan kunnen goedpraten, wanneer de mensen de zekerheid hebben, dat het „productieapparaat", d. w. z. de gehele organisatie van de productie met handelsverkeer en geldverkeer,

in stand zal blijven.

Bevolkingsuitbreiding ontstaat, doordat er jaarlijks meer sterfte- en mensen geboren worden dan sterven. Volgens het Statistisch ^e0r°srtc Jaaroverzicht 1934 bedroeg in 1934 het aantal geboorten op Java en Madoera 28.5 °/00 en het aantal sterfgevallen 19.2 °/00In Nederland bedroeg het aantal geboorten in 1931 22.2 °/00 en het aantal sterfgevallen 9.6 °/00-

In het algemeen zal het sterftecijfer dalen door bestrijding van besmettelijke ziekten, betere verzorging van zuigelingen, verbetering van hygienische toestanden; in het algemeen gesproken: door betere voorziening in de „verzorgingsbehoeften"

van de mensen. Verder ziet men, dat bij het ontstaan van een sterk centraal gezag in een land, dat voorheen geteisterd werd door binnenlandse oorlogen, de bevolking snel toeneemt.

Sumatra heeft hiervan de laatste 50 jaren een sprekend voorbeeld geleverd.

Dikwijls gebeurt het, dat bij meerdere ontwikkeling van de mensen het geboortecijfer daalt. Dit valt te verklaren uit het feit, dat meer ontwikkelde mensen dikwijls meer aan de toekomst van hun kinderen denken en vinden, dat zij bij een talrijk kroost hun kinderen geen behoorlijke verzorging en opvoeding kunnen geven. Er zijn evenwel ook ontwikkelde mensen, die juist een talrijk kroost als een grote zegen beschouwen.

De bevolkingsdichtheid is in de verschillende delen van BevoikingsIndië zeer uiteenlopend, hetgeen uit onderstaande cijfers, die dlchtheidweergeven het gemiddeld aantal inwoners per vierkante km

in 1930 blijkt:

Ned. Indië 31.13

Buitengewesten 10,33

Java en Madoera 308

Bantam 127

Djember 200

Bagelen 543

Landverhuizing binnen Java, transmigratie, heeft de laatste Migratie, jaren plaats gevonden van de dichtbevolkte streken, zoals

stikker, Economie.

4

Sluiten