Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bagelen, naar Besoeki. Ook heeft de regering getracht landverhuizing naar de buitengewesten, emigratie, te doen plaats vinden, speciaal naar de Lampongsche Districten. De landbouwkolonie, die daar gevestigd is, Gedong Tataan, herbergt thans meer dan 30.000 mensen van Java afkomstig. Nu zich daar een groot aantal blijvend heeft gevestigd, ondervinden degenen, die thans emigreren, niet meer de moeilijkheden, die de „voortrekkers" hebben ondervonden. Het is gemakkelijker zich bij een bestaande kolonisatie aan te sluiten dan een kolonisatie te stichten. Volgens de gegevens van de volkstelling woonden er in 1930 in de buitengewesten x. 151.000 mensen van Java afkomstig.

Toen er veel vraag was naar tropische landbouwproducten zijn vele duizenden Javanen geëmigreerd naar de buitengewesten, speciaal naar Sumatra's Oostkust, om op de uitheemse landbouwondernemingen aldaar tijdelijk als koelie te werken. Deze emigratie had dus geen blijvende vestiging in de buitengewesten tengevolge. Nu de prijzen van de tropische landbouwproducten de laatste jaren zozeer zijn gedaald, zijn vele van die tijdelijke emigranten weer naar Java teruggekeerd; in 1932 is evenwel een begin gemaakt met de kolonisatie van Javaanse koelies in het gewest Sumatra's Oostkust.

Wat verstaat men onder de uitdrukking: overbevolking? Men zegt, dat er overbevolking in een land is, wanneer de productie in dat land, ook wanneer deze geheel volgens de stand der techniek geschiedt, niet in staat is in de levensbehoeften van de bewoners te voorzien. Men spreekt van onderbevolking wanneer het aantal bewoners van een land te weinig arbeidskrachten oplevert om te produceren volgens de stand van de techniek. 1)

Verbetering De medewerking van de arbeidskracht bij de productie kan Van de vercier verhoogd worden door verhoging van de arbeidskracht

kwaliteit der

arbeidskracht, zelf en door de vakkennis van de arbeiders te vergroten.

De arbeidskracht van arbeiders, die te kort komen in hun verzorgingsbehoeften, kan aanzienlijk verhoogd worden door

Men moet overbevolking niet verwarren met werkloosheid. In de U. S. A. zijn er thans, 1936, meer dan 9.000.000 werklozen. Het kan zeer goed mogelijk zijn, dat in een land geen overbevolking is terwijl er toch werkloosheid heerst. We zullen de werkloosheid behandelen bij de bespreking van de conjunctuurverschijnselen.

Sluiten