Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betere voorziening in die behoeften. Een arbeider, die ondervoed is of lijdt aan tuberculose, malaria, mijnworm, frambosia enz.

zal weinig uithoudingsvermogen hebben en met weinig attentie zijn werk verrichten. Wat de behandeling van dergelijke ziekten betreft, het is niet alleen nodig, dat de arbeider in staat wordt gesteld medische hulp in te roepen maar hem moet ook de nodige ontwikkeling bijgebracht worden, zodat hij de aard van die kwalen, het voorkomen en genezen er van, enigszins leert begrijpen.

Evenals de medewerking van de grond kan worden verhoogd door daarin kapitaalgoederen vast te leggen zoals: kunstwerken voor bevloeiïng en afwatering, kunstmest enz. zo kan ook de medewerking van de arbeidskracht verhoogd worden door studie aan ambachtsscholen en andere onderwijsinrichtingen. We hebben reeds opgemerkt, dat vakkennis, welke door speciale studie is verkregen, als een kapitaalgoed moet worden beschouwd.

Verder is de praestatie van de arbeidskracht afhankelijk van Arbeidsiust. de lust om te arbeiden. Men moet niet alleen in staat zijn om te arbeiden maar er moet ook werklust aanwezig zijn. Wanneer de „arbeidsonlust" zich sterk doet gevoelen, zal men met veel arbeidskracht weinig kunnen bereiken.

Het vraagstuk van de arbeidsonlust hangt nauw samen met het vraagstuk van de menselijke behoeften en beide vraagstukken leveren vele moeilijkheden op. We hebben onderscheid gemaakt tussen vrije actie en arbeid en gezegd, dat de arbeid verricht wordt met het doel goederen te produceren en door middel van die goederen behoeften te bevredigen. Hoe groter dus de behoefte aan goederen is, des te meer wordt een mens aangespoord tot arbeid en des te beter wordt de arbeidsonlust overwonnen. De mensen streven er naar de beschikking over goederen te verkrijgen ter bevrediging van:

i°. hun eerste levensbehoeften.

2°. hun verzorgingsbehoeften.

3°. hun extra-behoeften.

Mensen met weinig ontwikkeling zullen zich dikwijls niet van hun verzorgingsbehoeften bewust zijn, zodat zij niet aangespoord worden tot arbeid om deze behoeften te bevredigen.

Voorts zijn de extra-behoeften van de mensen zeer verschillend. De een tracht uit te blinken door sport of spel, de ander

Sluiten