Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelt er meer voor zijn medemensen voorbij te streven door een groot vermogen te bezitten of allerlei luxezaken.

Bij de inheemsen, die nog in het oude desaverband thuis horen of produceren in familiegemeenschap, doet zich dikwijls de arbeidsonlust zeer sterk voelen, zodra de eerste levensbehoeften en enkele extra-behoeften (die, zoals we zagen, aan een zekere grens gebonden zijn) bevredigd zijn. Overigens is het ook hier onjuist om te „generaliseren" door te zeggen: alle overige bewoners van Indië, dus de inheemsen, die zich hebben los gemaakt van het desaverband, benevens alle uitheemsen, hebben een werklust, die geen grenzen kent. Men vindt nu eenmaal bij alle rassen en landaarden mensen met verschillend karakter, dus zowel ijverige als minder ijverige mensen.

Bij de bestudering van de Land- en Volkenkunde van Indië leert men tal van bijzondere karaktertrekken kennen der verschillende volken van de Archipel, die soms in nauw verband staan met hun behoeften en de wijze waarop zij die behoeften bevredigen en dus voor de economische toestand van die volken van groot belang zijn.

We kunnen daarop in dit beknopte werk niet uitvoerig ingaan. In afgelegen streken van de buitengewesten, waar nog niet zo lang geleden de man telkens het oorlogspad moest opgaan, is het niet te verwonderen, dat een groot deel van de arbeid, die nodig is voor de voorziening in de levensbehoeften, thans nog aan de vrouw wordt overgelaten. Bijna alle veldarbeid wordt dan door de vrouwen verricht terwijl de man meer denkt aan de bevrediging van allerlei extra-behoeften. Hij drijft handel of tracht op andere manieren bijverdienste te krijgen; dikwijls wordt het aldus verkregen geld besteed aan hanengevechten of ander dobbelspel; in de Bataklanden bijvoorbeeld hielden de mannen zich in vroegere jaren op meer onschuldige wijze bezig met het edele schaakspel of zij besteedden veel tijd aan het voeren van processen.

Invloed van In dit verband is het van belang er op te wijzen, dat de geidbeiastmg. mensen njet alleen tot arbeid worden aangespoord door de behoefte aan goederen, maar dat een opgelegde geldbelasting soms een aansporing is om meer arbeid te verrichten. Voor mensen, waarvan de extra-behoeften onbegrensd zijn, heeft een opgelegde geldbelasting meestal de betekenis, dat zij

Sluiten