Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doordat partijen zo goed als nimmer schriftelijke contracten sluiten. Alleen, wanneer de rechthebbende voorschot in geld geeft aan den bewerker, dan wordt dikwijls een schriftelijk stuk opgemaakt.

Voor Indië zou men als bijzondere oorzaken van het bestaan van deelbouw kunnen noemen:

i°. weinig ontwikkeld geldverkeer. Deze oorzaak zal waarschijnlijk in de Verenigde Staten ook invloed gehad hebben; immers in de landbouwstaten van dit rijk was het geldverkeer dikwijls zeer gebrekkig (in 1913 is getracht daarin verbetering te brengen door reorganisatie van de banken, die voor de geldcirculatie zorgen).

2°. tegenzin in het werken in loondienst, welke tegenzin vooral bij de verschillende volken van Sumatra sterk gevoeld wordt1). Het komt voor, dat men er de voorkeur aan geeft een deelbouwovereenkomst te sluiten, ook wanneer men door arbeid in loondienst een hoger inkomen zou verkrijgen. Immers de bewerker bij deelbouw bekleedt een hogere sociale positie dan de loonarbeider. 30. het landbouwbedrijf wordt in Indië dikwijls volgens vast ingewortelde gewoonten uitgeoefend en daar men bij deelbouw zich dus eenvoudig kan houden aan de gewoonte, omtrent de te verrichten arbeid en de te verstrekken hoeveelheid kapitaalgoederen, is er weinig kans op onenigheid tussen den bewerker en den rechthebbende. Wanneer het streven in de landbouw bestaat om uit de grond te halen wat er uit te halen is, dan is deelbouw meestal een minder geschikte bedrijfsvorm, zoals we hebben gezien.

Over het algemeen worden in Indië gronden in deelbouw uitgegeven door den rechthebbende 2), wanneer hij zelf niet in staat is om de gronden te bewerken, bijvoorbeeld, doordat hij niet tot de werkbare mannen behoort, geen landbouwer van beroep is, doordat de grond voor hem te groot is om alleen te bewerken of doordat de grond te ver van zijn woonplaats

*) Prof. Dr. H. Blink, Opkomst en ontwikkeling van Sumatra, pag. 39.

2) Behalve door de eigenlijke rechthebbenden worden ook gronden in deelbouw uitgegeven door inheemse geldschieters, die gronden in pand of huur hebben gekregen.

Sluiten