Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd (sekehe padrep of sekehe manji). Dikwijls is het doel van deze arbeidsverenigingen, gezamenlijk extra inkomsten te verwerven voor de bestrijding van de kosten, verbonden aan gezamenlijke feestmaaltijden, speciaal wanneer de vereniging uit mannen bestaat. Verenigingen, die uit vrouwen bestaan, hebben meer als doel: voorziening in de levensbehoeften.

Bij de Madoerezen en Bantammers komt dikwijls voor het verschijnsel van ,,in massa gaan werken" respectievelijk in Java's Oosthoek en de Lampongs. Op die wijze kunnen zij, ook wanneer zij in den vreemde zijn, hun familie- of dorpsverband handhaven.

De gemiddelde oppervlakte van de landrente-plichtige Groot- en grond per bezitter bedroeg op Java en Madoera in 1934:

West-Java —.97 ha Midden-Java —.83 ,, Oost-Java —.97 ,,

heemse

landbouw*

In 1922 was de gemiddelde oppervlakte per bezitter op Java en Madoera 1.15 ha en in 1934 —.93 ha.

Uit deze cijfers kan men zien, dat de gemiddelde oppervlakte grond per bezitter betrekkelijk klein is en in de laatste jaren zelfs achteruit is gegaan.

Bij de teelt van voedingsgewassen komen inheemse grootbedrijven dan ook vrijwel niet voor. Men zou zich kunnen voorstellen, dat een groot-grondbezitter zijn gronden laat bewerken geheel volgens wetenschappelijke methodes met arbeiders in loondienst en men kan aannemen, dat dan bij de cultuur van rijst, mais of ketela groter resultaat zou worden verkregen. Maar de verbouw van voedingsgewassen geschiedt slechts zelden op „wetenschappelijke" manier en voor loondienst voelt men niet veel. Kostbare kapitaalgoederen behoeft men bij deze cultuur niet te gebruiken.

In verband met het bovenstaande en in verband met het feit, dat men in de inheemse samenleving meer het streven aantreft om elkaar te evenaren, niet om elkaar voorbij te komen, is het niet te verwonderen, dat de landbouw, vooral op Java, hoofdzakelijk als kleinbedrijf wordt uitgeoefend. Een gemiddeld grondbezit van minder dan 1 ha (dwergbedrijf) belemmert echter, volgens landbouwtechnici, de ontwikkeling van het

Sluiten