Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenwel zijn naderhand vele ondernemers er toe overgegaan zich aaneen te sluiten tot coöperatieve verenigingen, omdat zij begrepen dat één grootbedrijf meer voordeel oplevert dan vele kleinbedrijven, of omdat zij van de voordelen, die vroeger door tussenhandel en fabrieken werden genoten, zelf wilden profiteren.

We hebben reeds gewezen op de zuivel, strocarton en suikerfabrieken in Nederland, die contracten sloten met de landbouwers tot levering van de grondstoffen. Met de bedoeling zelf van de winsten, door deze fabrieken gemaakt, te profiteren zijn er vele coöperatieve zuivelfabrieken en cartonfabrieken en ook enkele coöperatieve suikerfabrieken door de landbouwers opgericht, die tot grote bloei zijn gekomen; in de laatste jaren hebben vele landbouwers evenwel zelf verliezen geleden door de lage prijzen van de producten van deze fabrieken, verbruiks- Deze coöperaties hebben vooral in Engeland succes gehad, coöperaties. Bekenc[ zjjn je Rochdale coöperaties, genoemd naar de stad, waar in 1844 voor het eerst een verbruikscoöperatie werd opgericht. Het zijn winkels op coöperatieve grondslag, waar leden of niet-leden de goederen, die zij voor persoonlijk verbruik nodig hebben, kunnen kopen tegen winkelprijs. De winst wordt dan onder de leden verdeeld of voor een of ander sociaal doeleinde ten bate der leden aangewend. De verschillende coöperatieve winkels sloten zich weer aaneen tot uihole-sale societies, dat zijn coöperaties, die zelf in 't groot de winkelwaren in Engeland opkochten of uit het buitenland importeerden, soms met eigen schepen.

crediet- Dit zijn verenigingen van personen, die elk afzonderlijk coöperaties. moeilijk crediet kunnen krijgen, doordat zij niet voldoende waarborg kunnen bieden of doordat een geldschieter te weinig vertrouwen in hen heeft. Door zich aaneen te sluiten kunnen zij gezamenlijk meer waarborg geven, zodat buitenstaanders wel aan de coöperatie crediet durven geven, wat zij niet wilden doen aan de leden afzonderlijk.

Behalve door geld te lenen van buitenaf kan die coöperatie de beschikking krijgen over geldmiddelen door contributies van de leden zelf of doordat er leden zijn, die tijdelijk hun gelden bij de coöperatie beleggen. Het bestuur van de coöperatie moet de leden door en door kennen en kan dan nagaan, hoeveel crediet het aan de leden kan geven uit de geldmiddelen van de

Sluiten