Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der producten van de handelslandbouw weer op een zodanig peil zijn gekomen, dat met deze voortbrenging winst kan worden behaald, dan zou voor de landbouwers de gelegenheid bestaan om, door het sluiten van coöperatieve verenigingen, zelf de voordelen te behalen van eventueel hoge prijzen van copra, kapok, ketela, tabak, thee enz. Tot nu toe leveren de landbouwers deze producten uit aan opkopers en, voorzover bij deze verkoop voorschotten zijn gegeven, behalen de landbouwers zelf dikwijls een voordeel, dat gering is in vergelijking met de winsten, die door de opkopers en verdere tussenhandelaren worden genoten 1). Een coöperatie van bijvoorbeeld tabaksplanters zou allerlei belangen van de leden kunnen behartigen n.1.:

i°. het verwerken van de tabak in een coöperatieve werkplaats,

2°. het verkopen van de tabak naar het buitenland.

3°. het geven van inlichtingen over de meest gevraagde

kwaliteit en de meest voordelige bemesting. 4°. het verstrekken van bibit en eventueel kunstmest aan

de leden.

5°. het geven van voorschotten.

De moeilijkheid, die vele coöperaties, niet alleen in Indië maar ook in andere landen, tot nu toe hebben ondervonden zijn dikwijls ontstaan door weinig deskundige leiding. De leider moet niet alleen met een zeker idealisme bezield zijn, maar hij moet tevens een goed „koopman" zijn. De leider van een handelsonderneming moet voor ioo % koopman zijn; van den leider van een industriële onderneming zegt men wel eens, dat hij „driekwart koopman" moet zijn. De grote moeilijkheid bij de industrie is in den regel niet gelegen in de techniek van het fabriceren van de goederen maar in het aankopen van de grondstoffen, het calculeren van de kostprijs, het verkopen van de producten. En een goed koopman kan men alleen worden door vele jaren van ervaring in de praktijk van de handel.

Verder zijn dikwijls coöperaties mislukt door gebrek aan samenwerking tussen de leden. In een land als Indië, waar het samenhorigheidsgevoel dikwijls zeer sterk is, zal gebrek

*) Op pag. 171 en 172 wordt dit opkoopsysteem nader besproken.

Sluiten