Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de ondernemingen, behoudens enkele afspraken, hun zelfstandigheid behouden, spreekt men van kartels; wanneer de ondernemers op zo grote schaal onderlinge afspraken hebben gemaakt, dat er van zelfstandigheid der afzonderlijke ondernemingen niets is overgebleven, dan spreekt men van trust. Wat Indië betreft kunnen we als voorbeeld noemen de vaststelling van de verkoopprijs van benzine en petroleum door middel van een onderlinge afspraak, gesloten tussen twee wereldcombinaties van olieondernemingen, de „Standard Oil"-groep en de „Koninklijke Shell"-groep. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, die in Indië vele petroleumbronnen exploiteert, is een onderdeel van laatstgenoemde groep.

Overheids- In de crisistijd, die sedert 1930 een aanvang heeft genomen, bemoeienis zjjn enkele tijdelijke ajspraken gemaakt tussen verschillende productie, landen van de wereld omtrent beperking van de productie en beperking van de verkoop (restrictie overeenkomst, poolvorming) om te voorkomen, dat vele ondernemingen te gronde gaan.

Zo is het gelukt een dergelijke overeenkomst tot stand te brengen tussen de producerende landen van suiker, tin, rubber en thee.

Op 31 December 1932 is opgericht te Batavia de Nederlandsch-Indische Vereeniging voor den Afzet van Suiker (Nivas). Dit is een organisatie voor de verkoop van de suiker, opgericht voor de tijd van 3 jaar. Hiervan zijn alle suikerproducenten op Java lid. In het bestuur is de regering vertegenwoordigd door 2 regerings-commissarissen; ook de Javasche Bank heeft een zetel in het bestuur; in verband met het feit, dat de productie van suiker tot 1933 op Java te hoog was opgevoerd, moesten verschillende suikerfabrieken tijdelijk of voorgoed worden stopgezet, hetgeen geschied is door de betrokken ondernemingen, in zodanige samenwerking met de Indische regering, dat de regering thans de omvang van de totale suikerproductie van Java geheel in handen heeft.

De Thee-uitvoer-ordonnantie van 1933 en de Ondernemingsrubber-uitvoer-ordonnantie van 1934 stellen de Regering in staat om de jaarlijkse uitvoer van thee en rubber tot een zekere hoeveelheid te beperken. De jaarlijkse aanplant van thee en kina kan door de regering geregeld worden krachtens de Thee-

Sluiten