Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in positieve zin, terwijl de tegenstanders van grote bemoeienis vanwege de overheid met de productie de vraag in ontkennende zin beantwoorden.

De voorstanders van productie door de overheid zeggen, dat alleen de overheid er naar streven zal de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen, terwijl de winsten, die door deze productie worden gemaakt, kunnen worden besteed voor het algemeen belang. Particuliere bedrijven zullen, 20 zeggen zij, voornamelijk letten op het behalen van zoveel mogelijk winst en die winst zal slechts komen ten bate van de ondernemers (aandeelhouders van naamloze vennootschappen) zelf. De tegenstanders van overheidsexploitatie beweren, dat de overheid niet in staat zal zijn om een bedrijf op commerciële wijze te leiden, omdat een langzaam werkende ,^verheidsmachine" niet voldoende doortastend en vlot zaken kan doen, dat de overheidsambtenaren handelservaring en ondernemingsgeest missen en niet voldoende zuinigheid in het beheer zullen in acht nemen, immers hun eigen belang is er niet mee gemoeid.

Voorts beweren de tegenstanders van overheidsbedrijven, dat het zeer loffelijk is, de bewoners van een land te laten delen in de winsten van een onderneming, maar dat dan in een crisistijd de verliezen, door de overheid geleden, op de belastingbetalers moeten worden verhaald. De belangrijkste overheidsbedrijven in Indië zijn: de Bankatinmijnen, de zoutregie, post, telegraaf en telephoondienst, staatsspoor- en tramwegen, pandhuisdienst, djatihoutbedrijf.

In de Verenigde Staten en Italië tracht men de crisistoestand te overwinnen door zeer vergaande regeringsbemoeienis met de productie, wat tengevolge zou kunnen hebben, dat er van de zelfstandigheid van de grote ondernemingen niet veel overblijft. In Rusland werkt de groot-industrie geheel onder leiding van regeringsambtenaren.

Sluiten