Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III

RUILVERKEER

AFDELING 1 PRIJSVORMING

Ruilen betekent, zoals we gezien hebben, het verwisselen waarde eD van beschikkingsmacht. Die beschikkingsmacht kan zijn voor Pri,s onbepaalde tijd (eigendomsrecht) of voor bepaalde tijd (tijdelijk gebruiksrecht). De goederen worden volgens een bepaalde verhouding, een bepaalde waarde, tegen elkaar geruild.

Men kan het woord waarde in verschillende betekenissen gebruiken n.1. i° in de betekenis van het belang, dat een bepaald goed voor een bepaald persoon (subject) heeft. Bijvoorbeeld men zegt: voor een stationschef is een goed horloge van grote waarde, omdat hij zonder dat voorwerp zijn betrekking niet behoorlijk kan vervullen. Waarde in deze betekenis noemt men ook wel: subjectieve waarde.

2°. in de betekenis van de verhouding, volgens welke een bepaald goed tegen andere goederen verruild wordt. Men zegt bijvoorbeeld: hoe groot is de waarde van dat huis, waarmee men bedoelt: hoe groot is de waarde van het huis ten opzichte van andere goederen. Meestal wordt deze waarde uitgedrukt in geld,.bijvoorbeeld: de waarde van een diamant is ƒ iooo.—

en van een motorfiets ƒ 500.—.

Het woord waarde in de betekenis van „ruilverhouding"

noemt men ook wel: objectieve waarde of ruilwaarde. De ruilwaarde, uitgedrukt in geld, noemt men meestal: de prijs.

De subjectieve waarde, welke iemand aan een bepaald Vraagprijs, horloge hecht, is dus de waarde, het belang, dat voor hem persoonlijk aan het bezit van dat horloge verbonden is. Hij kan zich afvragen: welke diensten, door dat horloge bewezen, zou ik missen, wanneer ik dat horloge niet meer zou bezitten.

Wanneer iemand meerdere eenheden, meerdere exemplaren, van éénzelfde goed bezit, dan doet zich een bijzonder verschijnsel n.1. het verschijnsel van het grensnut, voor. In zo'n geval kan men zich afvragen: welk persoonlijk belang is er verbonden aan één van die exemplaren?

Sluiten