Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tussen de vraagprijs van den koper en de kostprijs van den verkoper. Beide partijen zijn zich van die marge meestal wel bewust,

maar de koper weet niet nauwkeurig te schatten, waar de kostprijs van den verkoper ligt en omgekeerd staat de verkoper vreemd tegenover de levensomstandigheden, de behoeften, de financiële draagkracht van den koper. Het gevolg hiervan is een eindeloos tawarren; beiden trachten zoveel mogelijk te profiteren van de marge.

Het feit dat het geldverkeer in de ene streek minder ont- Abnormale wikkeld is dan in de andere, heeft ook tengevolge, dat er grote ^^kidg°°r prijsverschillen kunnen ontstaan. We hebben reeds opgemerkt, geldverkeer, dat in vele streken het ruilen van goederen tegen goederen weer hoe langer hoe meer in gebruik komt. Wanneer de mensen echter belasting in geld moeten betalen zijn zij verplicht hun producten tegen geld te verkopen en dan kunnen er in een afgelegen streek, waar het geldverkeer belangrijk verminderd is, zeer lage prijzen ontstaan.

Verder moet men ook rekening houden met het feit, dat Hoge waarmen in Indië dikwijls met weinig kapitaalgoederen kan volstaan Jan bij de productie; maar de weinige kapitaalgoederen, die men goederen, gebruikt, hebben dan een hoge subjectieve waarde.

Bijvoorbeeld: een landbouwer kan volstaan met één patjol (spade); wanneer hij er nog een tweede patjol bij zou krijgen zou het grensnut, door de tweede patjol gesticht, gering zijn.

Maar wanneer hij de éne patjol, die hij bezit, zou verliezen,

dan zou de opbrengst van de grond aanzienlijk verminderen.

De éne patjol, die hij gebruikt, heeft dus voor hem een hoge subjectieve waarde. Wanneer hij dus geen patjol heeft, zal zijn vraagprijs hoog zijn en deze vraagprijs zal soms veel hoger zijn dan de kostprijs van het ijzer, dat uit het buitenland moet worden geimporteerd om de patjol te vervaardigen.

In het algemeen kan men zeggen: in een tropisch land,

waar de mensen hoofdzakelijk van de landbouw leven,

heeft men, behalve de kapitaalgoederen, die in de grond zijn vastgelegd, (zoals waterleidingen, terrasvormige aanleg)

weinig kapitaalgoederen nodig, maar de kapitaalgoederen,

die men, buiten hetgeen in de grond is vastgelegd, gebruikt,

hebben een hoge subjectieve waarde voor de producenten.

De vraagprijs is dikwijls hoog in vergelijking met de kostprijs van de kapitaalgoederen, die geproduceerd worden in

Sluiten