Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING 2 GELDVERKEER

We hebben boven uiteengezet, hoe men er toe gekomen omwikkeling is voor ruilhandelingen het geld als ruilmiddel te gebruiken. Beldverkccr" Verder hebben we gezegd, dat in Indië nog in vele streken ruilhandelingen worden verricht, zonder dat men daarbij van geld gebruik maakt. Het geldverkeer ontwikkelt zich,

naarmate de inheemsen hun producten aan uitheemsen tegen geld gaan verkopen of bij uitheemsen in loondienst gaan werken tegen geldloon. In de laatste jaren is de uitvoer vanuit Indië naar het buitenland van inheemse landbouwproducten sterk gedaald d. w. z., de uitgevoerde hoeveelheid is niet zozeer gedaald, maar wel de prijs waarvoor die hoeveelheid verkocht is.

Voorts zijn er verschillende suikerfabrieken en bergcultures stop gezet, zodat de gelegenheid om in loondienst geld te verdienen minder is geworden. Terwijl vroeger, door de verkoop van goederen naar het buitenland en de vestiging van westerse ondernemingen, het geldverkeer steeds meer onder de bevolking zich heeft uitgebreid, neemt dit geldverkeer thans weer af door vermindering van die verkoop en stopzetting van .verschillende ondernemingen.

Men heeft in Indië de volgende geldsoorten: Geldsoorten

i°. het metaalgeld, in omloop gebracht door het land. 2°. het papiergeld (bankbiljetten), in omloop gebracht door

de circulatiebank (de Javasche Bank).

3°. geldsurrogaten. Als zodanig kan men beschouwen: vorderingen op banken, die worden overgedragen, in betaling worden gegeven, door wissels, giro (overboeking) en telegrafische overdracht.

De beide eerstgenoemden zijn wettig betaalmiddel. De geldsurrogaten zijn geen wettig betaalmiddel.

De betekenis van de uitdrukking „wettig betaalmiddel" wettig betaalis de volgende. In verschillende wettelijke regelingen is bepaald, mlddeL dat elk schuldenaar van zijn verplichting is bevrijd, wanneer hij een van de wettige betaalmiddelen in betaling geeft. Hij mag zelf kiezen, welke van de geldsoorten hij daarvoor gebruiken wil. De schuldeiser kan dus niet een bepaalde geldsoort vorderen. In het belang van den schuldeiser is echter bepaald,

Sluiten