Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A bijvoorbeeld ƒ 500,— zo snel mogelijk aan een familielid wil verzenden te Amsterdam, dan verzoekt de Ned. Hand. Mij te Soerabaia haar hoofdkantoor te Amsterdam per telegram: ,,in opdracht van A betaal ƒ 500,— aan B."

Wanneer A evenwel een betaling heeft te doen aan C te Berlijn van 10.000 mark wegens gekochte goederen, hoe moet dan de betaling geschieden?

Het hangt er van af of er veel haast bij de betaling is of niet. Wanneer de betaling met veel spoed moet geschieden dan handelt A als volgt. De grote banken in Indië hebben steeds vorderingen in vreemd geld op buitenlandse banken, bijvoorbeeld: de Ned. Hand. Mij heeft 300.000 Yen te vorderen van een bank in Yokohama, $ 1.000.000.— van een bank in New York, 3.000.000.— mark van een bank in Berlijn. De Nederlandsche Handelmaatschappij verzoekt nu telegrafisch aan die bank in Berlijn: ,,in opdracht van A. betaal 10.000 Mark aan C." Wanneer de betaling niet met zoveel spoed behoeft te geschieden dan schrijft de Nederlandsche Handelmaatschappij een wissel uit, door haar getrokken op de bank in Berlijn en aan de order gesteld van C. Deze wissel geeft de Ned. Hand. Mij aan A en A stuurt de wissel aan C.

Op die wijze doen dus de vorderingen op bankinstellingen dienst als ruilmiddel. De wissels op grote banken, die gunstig bekend staan, gaan dikwijls van hand tot hand doordat ze telkens worden overgedragen door middel van endossement.

De giro's, wissels en T. T.'s op gunstig bekend staande banken of liever gezegd: de vorderingen op de gunstig bekend staande banken, neemt men in betaling aan, niet omdat hier sprake is van wettig betaalmiddel, maar doordat de mensen aan die vorderingen evenveel vertrouwen hechten als aan de geldsoorten, die werkelijk wettig betaalmiddel zijn. Men kan hier dus spreken van geldsurrogaten.

Wisselkoersen. We hebben gezien, dat grote betalingen naar het buitenland geschieden door overdracht van banksaldo's. Deze betalingen kunnen sneller geschieden en brengen minder risico en minder kosten met zich mee dan de betaling, die geschiedt door bijvoorbeeld bankbiljetten of goud naar het buitenland te zenden.

De banken in Indië hebben vorderingen op banken in het buitenland in vreemd geld (vreemde valuta) en omgekeerd hebben de banken in het buitenland vorderingen op banken

Sluiten