Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestigd, veel geld geleend uit Nederland terwijl vele naamloze vennootschappen in Indië opgericht zijn met geld uit Nederland afkomstig. Voor de aflossing van schuld, de betaling van rente en dividend, krijgen personen in Nederland dus een vordering in Indische guldens.

Handels- Men spreekt ook van handelsbalans. De handelsbalans is balans. egn overzicht van de hoeveelheid goederen (in gewicht, aantal of inhoud uitgedrukt en met vermelding van de koopprijs of verkoopprijs), welke een land gedurende een zekere tijd, bijvoorbeeld een jaar, heeft geëxporteerd en geimporteerd.

Hieronder volgt een overzicht van de waarde van de invoer en uitvoer van handelswaren naar en van Indië, waarbij de cijfers over de jaren 1930 tot en met 1934 worden vergeleken (cijfers in ƒ 1000,—). x)

INVOER

Totaal Java en Madoera Buitengewesten

193° ƒ 892.000 ƒ 571.000 ƒ 321.000

1931 594.000 412.000 184.000

1932 394.000 263.000 131.000 J933 330.ooo 226.000 104.000 J934 300.000 199.000 101.000

UITVOER

Totaal Java en Madoera Buitengewesten

1930 ƒ 1.167.000 ƒ 573.000 ƒ 594.000

1931 794.000 390.000 404.000

1932 600.000 300.000 300.000

1933 506.000 227.000 279.000

1934 519.000 221.000 298.000

EXCEDENT

Totaal Java en Madoera Buitengewesten

!930 + ƒ 275.000 + ƒ 2.000 + ƒ 273.000

1931 + 198.000 — 22.000 + 216.000

1932 + 206.000 + 37.000 + 169.000 J933 + 176.000 + 1.000 + 175.000 1934 + 219.000 + 22.000 + 197.000

*) Verslag van Javasche Bank 1931—1932 pag. 37. Verslag Javasche Bank 1934—1935 pag. 45.

Sluiten