Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het bovenstaande overzicht ziet men dat, wat geheel Indië betreft, de waarde van de uitvoer groter was dan de waarde van de invoer, maar dat het verschil tussen uitvoer en invoer, wat Java betreft, niet groot was.

Wanneer er voor een hogere waarde wordt geëxporteerd dan er geimporteerd is, dan spreekt men van een gunstige handelsbalans en wanneer de waarde van de invoer de waarde van de uitvoer overtreft, dan spreekt men van een ongunstige handelsbalans (zie pagina 219).

Door de in- en uitvoer ontstaan er, zoals we gezien hebben, over en weer vorderingen en die vorderingen verzamelen zich grotendeels bij de banken; wanneer nu die vorderingen, wat Indië betreft, uitsluitend zouden worden veroorzaakt door in- en uitvoer van handelswaren, dan zou men in Indië meer vorderingen op het buitenland krijgen dan het buitenland op Indië.

Evenwel kreeg het buitenland tot nu toe, speciaal Nederland, weer vorderingen op Indië, doordat men in Indië rente en aflossing van schulden (Staatsleningen) moet betalen, terwijl door de alhier gevestigde naamloze vennootschappen, die met geld zijn opgericht, afkomstig van buitenlandse of Nederlandse aandeelhouders, winsten werden behaald; hierdoor werd men dus in Indië dividend schuldig aan het buitenland. De laatste 3 jaren is echter de winst, behaald door de naamloze vennootschappen in Indië gevestigd, aanzienlijk gedaald. Vele ondernemingen hebben over de jaren 1931 en 1932 met verlies gewerkt en geen dividend uitgekeerd. Verder zijn vorderingen van het buitenland ontstaan door „bewezen diensten", zoals arbeidspraestaties (salaris, pensioenen) vrachtvervoer per schip, assuranties.

De vorderingen in vreemd geld, die men in Indië heeft op het buitenland, worden talloze keren overgedragen van de ene bank op de andere, of door particulieren aan banken verkocht of van banken gekocht. Degeen, die een vordering afstaat ontvangt daarvoor guldens. De prijs van een vordering in vreemd geld noemt men wisselkoers. Men vraagt: hoeveel guldens moet men betalen voor een Engels Pond, voor een Amerikaanse Dollar, Duitse Mark enz.

In de kranten ziet men dagelijks genoteerd (vermeld) de buitenlandse wisselkoersen, bijvoorbeeld:

Sluiten