Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amerika T. T. en Zicht 1.46!

Duitsland T. T. en Zicht 59^

Londen T. T. en Zicht 7.26

Japan T. T. en Zicht 42\

Stockholm Zicht 37 J

Shanghai T. T. 44.

De koersen worden uitgedrukt met de bijvoeging Zicht of T. T. waarmede bedoeld wordt de prijs van een wissel (zicht wissel) of van een telegrafische overdracht.

Belang van Een standvastige wisselkoers ten opzichte van het buitenland ■bsMo^s'eT. is een groot voordeel voor de import- en exporthandel en voor de producenten, die voor de export produceren. De in Ned.-Indië geproduceerde thee wordt hoofdzakelijk verkocht naar Australië, Zuid-Afrika, Engeland en de Veren. Staten; wanneer de wisselkoersen van deze landen allerlei schommelingen vertonen, zoals thans, April 1936 het geval is, dan lopen de theeondernemingen groot risico wanneer zij hun verkoopcontracten in vreemde valuta afsluiten. Toen het Engelse Pond in September 1931 plotseling daalde van/12,10 tot ƒ 9,— hebben de theeproducenten in West-Java, die hun thee hadden verkocht in ponden, grote verliezen geleden. Dergelijke schommelingen in de buitenlandse wisselkoersen veroorzaken dus grote onzekerheid voor de bedrijven, die voor export produceren.

In de 19e eeuw hebben de meeste landen hun geldwezen zodanig ingericht, dat goudgeld tot standaardgeld werd verheven, met de bedoeling, dat de waarde van het geld gebaseerd zou zijn op de waarde van de hoeveelheid zuiver goud in de standaardmunt aanwezig. De wisselkoers tussen twee landen, waar de gouden standaard gold, werd in normale omstandigheden dan ook beheerst door de hoeveelheid goud, welke zich bevond in de standaardmunten van beide landen. De koers van de Amerikaanse dollar in Indië was in normale tijden ongeveer ƒ 2.50 (met uitzondering van de jaren 1921 en 1922) want een goudstuk van 10 dollar bevat ongeveer 2\ maal zoveel goud als een gouden tientje. Thans zijn er slechts enkele landen overgebleven, die de waarde van hun geld op het peil van het standaardgeld hebben weten te handhaven.

Men kan thans onderscheid maken tussen de volgende geldsoorten:

Sluiten