Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de mindere geldsomloop dalen de goederenprijzen in het land, waar die maatregel genomen wordt, het geld krijgt daar dus een hogere waarde zodat de buitenlandse wisselkoersen dalen. Tenslotte hebben de circulatiebanken soms vorderingen op buitenlandse banken in vreemd geld. De circulatiebanken kunnen bij schommelingen van de wisselkoersen dan zelf eventueel als koopster of verkoopster optreden en zodoende deze schommelingen matigen.

AFDELING 3

MAATREGELEN TOT BESCHERMING VAN BINNENLANDSE LANDBOUW, INDUSTRIE EN DISTRIBUTIEBEDRIJF

Beschermende In de eerste plaats dienen we in beschouwing te nemen de invoerrechten. besc}ierrnencLe invoerrechten. Van groot belang voor de internationale goederenhandel is de vraag, of de verschillende landen geheel onbelemmerd hun waren naar andere landen kunnen invoeren. In het merendeel der landen van de wereld worden nl. thans beschermende invoerrechten geheven. Dit zijn invoerrechten (belastingen, verschuldigd bij invoer van goederen uit het buitenland) die zo hoog zijn gesteld, dat buitenlandse producenten moeilijk kunnen concurreren tegen binnenlandse producenten. Ook wanneer de eigenlijke kostprijs van laatstgenoemde producenten hoger is en de kwaliteit van het product wellicht minder goed, dan kunnen buitenlandse producenten toch hun waren niet met voordeel verkopen; door de hoge invoerrechten is hun kostprijs inplaats van lager: hoger geworden dan de kostprijs van de góederen, die in het land zelf voortgebracht zijn, zodat de binnenlandse producenten kunstmatig beschermd worden tegen de buitenlandse concurrentie.

Men moet onderscheid maken tussen invoerrechten, die alleen ten doel hebben een indirecte belasting te heffen op het verbruik van goederen en beschermende invoerrechten. De eerstgenoemde rechten, fiscale rechten, zijn zo laag gesteld, dat zij de kostprijs van de geïmporteerde goederen niet noemenswaard verhogen, zodat buitenlandse producenten van belemmering der vrije concurrentie niet veel bemerken. Fiscale

Sluiten