Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invoerrechten worden uitsluitend geheven met het doel de financiële middelen van een land te versterken. Wanneer invoerrechten zo hoog worden gesteld, dat ze de invoer zouden belemmeren, dan zou de schatkist er wellicht geen meerdere inkomsten door verkrijgen.

Beschermende of protectionistische rechten worden geheven met het doel de binnenlandse landbouw of industrie te beschermen, dus deze rechten moeten zo hoog worden gesteld,

dat ook werkelijk de invoer van buitenlandse goederen er door wordt tegengegaan. Beschermende invoerrechten zijn om bovenvermelde reden dus meestal hoger dan fiscale invoerrechten.

Over de voor- en nadelen van beschermende invoerrechten wordt reeds sedert meer dan een eeuw strijd gevoerd; het merendeel van de landen heeft thans de vrijhandel de rug toegekeerd.

Als argumenten vóór beschermende invoerrechten zou Argumenten

. vóór protcc-

men kunnen aanvoeren: tionisme.

Door beschermende invoerrechten kunnen nieuwe productietakken in het leven worden geroepen. Elke nieuwe productietak ondervindt grote moeilijkheden in de eerste jaren van haar bestaan. Men heeft nog geen ervaring in het bedrijf,

alle personen, die aan het bedrijf meewerken, van de hoogste tot de laagste, moeten feitelijk hun vak nog leren, men moet nog leren, welke bedrijfsorganisatie de meest doelmatige is,

waar de grondstoffen het voordeligst kunnen worden ingekocht enz. Zodoende werden nieuwe industrieën in de kinderjaren op de been gehouden. Dit is vooral van belang voor landen, waar nog zeer weinig industrieën gevestigd zijn, de zogenaamde agrarische landen. Door beschermende invoerrechten kan dus een agrarisch land veranderd worden in een land met een minder uitgesproken agrarisch karakter. Men krijgt dus ervaring om met behulp van veel kapitaalgoederen te produceren en op den duur zal het karakter van de bewoners van het land daardoor een belangrijke wijziging ondergaan. Bij velen zal het economisch perspectief groter worden en het algemene ontwikkelingspeil zal stijgen.

Als tweede argument zou men kunnen aanvoeren, dat door beschermende rechten elk land er op ingesteld wordt datgene te produceren, wat het zelf nodig heeft. Men wordt dus

Sluiten