Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de buitenlandse producten ter plaatse aanwezig zijn, kunnen ook niet voor niets werken. Juist door het ontbreken van beschermende rechten zullen alleen die huisindustrieën kunnen ontstaan, waartoe de natuurlijke gesteldheid van het land en de aanwezige arbeidskrachten het meest geschikt zijn, zodat, wanneer zich uit die huisindustrieën op den duur grootindustrieën ontwikkelen, de grondslag voor die grootindustrieën zo „gezond" mogelijk is.

Een ander argument van de vrijhandelaren is: er bestaat een nauw verband tussen de invoer en uitvoer van een land. Vermindert men in een land de invoer door hoge invoerrechten, dan vermindert dus de omvang van de vorderingen, die men in het buitenland heeft op dat land. De buitenlandse afnemers van de geëxporteerde goederen moeten deze goederen betalen met vorderingen, die men in het buitenland heeft verkregen door de geimporteerde goederen, maar door de vermindering van de omvang van die vorderingen wordt het moeilijk de beschikking over die vorderingen te krijgen. De prijs, die men daarvoor in het buitenland betaalt, de wisselkoers, zal dus stijgen, net zo lang, totdat het voordeliger wordt te betalen door middel van een goudzending. De hoeveelheid goud in het land, waar de beschermende invoerrechten geheven zijn zal dus toenemen en een algemene prijsstijging zal daarvan het gevolg zijn met alle nadelen, die verbonden zijn aan de schommeling in de waardevastheid van het geld. De export naar het buitenland zal door de hogere kostprijs verminderen. Terwijl de beschermde bedrijven misschien voordeel hebben gehad van de protectie ondervinden de bedrijven, die voor export werken, grote nadelen.

Een ander bezwaar van de vrijhandelaren tegen protectionisme is: het zou misschien wenselijk zijn voor sommige landen nieuwe industrieën door beschermende rechten op de been te helpen, maar wanneer men voor een bepaalde bedrijfstak protectie toepast, vragen ook alle andere bedrijfstakken om bescherming. Wordt de metaalindustrie beschermd, dan moet ook de textielindustrie beschermd worden. Wanneer de industrie beschermd wordt, vraagt ook de landbouw om protectie. Tenslotte zal er dus protectie over de gehele linie zijn en een dergelijk stelsel van invoerrechten kan men, wanneer ze éénmaal allerlei bedrijven in het leven hebben geroepen, zeer moeilijk

Sluiten