Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat betaald wordt voor de tijdelijke beschikkingsmacht over het arbeidsvermogen van een ander mens.

Men onderscheidt goederenloon en geldloon. Bij goederenloon wordt het loon betaald in goederen (bijvoorbeeld in padibossen bij de rijstoogst, of rubber bij de rubbertap). Bij geldloon wordt het loon uitbetaald in geld.

Verder kan men onderscheiden: het uitgekeerde loon en het werkelijke loon. Bij geldloon is het uitgekeerde loon: de som geld, die de arbeider ontvangen heeft en het werkelijke loon: de hoeveelheid goederen, die hij voor dat geld kan krijgen om in zijn eigen behoeften te voorzien. Ontvangt iemand snitloon, dan is het uitgekeerde loon bijvoorbeeld 6 padibossen. Wanneer zij die padibossen voor eigen behoeften aanwendt, dan is dat tevens het werkelijk loon. Gaat zij de padibossen verkopen, bijvoorbeeld voor 30 cent, dan is het werkelijk loon: de hoeveelheid goederen, die zij voor die 30 cent kan kopen. Bij de rubbertap is het uitgekeerde loon: de hoeveelheid rubber en het werkelijk loon: de hoeveelheid goederen, die men kan kopen voor het geld, dat die rubber bij verkoop heeft opgebracht. De uitgekeerde lonen kunnen gelijk blijven, terwijl het werkelijke loon verandert en omgekeerd. Wanneer iemand in 1925 ƒ 15.— loon per maand verdient en in 1932 ook, dan is het uitgekeerde loon gelijk gebleven, terwijl het werkelijke loon misschien wel verdubbeld is door de daling van de goederenprijzen.

Bij de bawon in de rijstcultuur en het bagi doewa systeem in de rubbercultuur moet men, voor de berekening van het werkelijk loon, weten:

i°. hoeveel padibossen of rubber krijgt de arbeider uitgekeerd, 2°. voor welk bedrag kan hij deze goederen verkopen (dit

is afhankelijk van de padiprijzen of rubberprijzen), 3°. hoeveel goederen kan hij voor dat bedrag kopen (deze hoeveelheid is afhankelijk van de prijzen van de levensmiddelen, enz.).

Wanneer we verder over arbeidsloon spreken, zullen we steeds bedoelen: het uitgekeerde loon.

Waarvan zijn nu de lonen afhankelijk?

Evenals alle prijzen, van vraag en aanbod en de vraag staat in verband met de behoefte van de ondernemers om over arbeidskracht van anderen te beschikken terwijl het aanbod stikker, Economie. o

Geldloon, goederenloon. Uitgekeerd loon,

werkelijk loon.

Door welke omstandigheden wordt het loon beïnvloed.

Sluiten