Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verband staat met de kosten, verbonden aan de „productie van arbeidskracht". Arbeidskracht ontstaat, doordat de arbeiders hun behoeften bevredigen en als „kosten" van de arbeidskracht kan men dus beschouwen, datgene wat nodig is om deze behoeften te bevredigen.

Invloed van Uit het volgende moge blijken, dat de behoeften van de de behoeften ar{,ej<iers op allerlei manieren invloed uitoefenen op het arbeids-

der arbeiders

op het lOOn.

„aanbod". jn eerste plaats wordt door die behoeften beinvloed het aantal arbeiders dat zich aanbiedt.

Wanneer de behoeften zodanig zijn, dat zij door de bestaande lonen niet kunnen worden bevredigd, dan zal de vorming van gezinnen daardoor belemmerd worden. Er worden veel late huwelijken gesloten en op den duur zal daardoor de bevolking en ook het aantal arbeiders, dat zich aanbiedt, afnemen. Door de vermindering van het aanbod zullen dus de lonen stijgen.

Wanneer de lonen hoger zijn dan het geldbedrag, dat nodig is voor de behoeften-bevrediging, zullen de mensen op jeugdiger leeftijd gaan trouwen; de bevolking breidt zich daardoor uit, er komt meer aanbod van arbeiders en de lonen zullen weer dalen, totdat ze op een peil zijn aangeland, dat overeenkomt met het inkomen, dat een arbeider nodig heeft om een gezin te kunnen onderhouden. *)

In de tweede plaats beïnvloeden de menselijke behoeften het loon op de volgende wijze. Iemand, die weinig ontwikkeld is, zal wellicht weinig „verzorgingsbehoeften" kennen, maar dat betekent dan ook, dat hij in werkelijkheid weinig verzorging ondergaat. Een arbeider, die door dit gebrek aan verzorging geen goede gezondheid heeft, beschikt ook over weinig arbeids-

x) Men heeft wel eens beweerd: het arbeidsloon kan niet lager en ook niet hoger zijn dan het geldbedrag, dat nodig is om alleen maar de eerste levensbehoeften te bevredigen (ijzeren loonwet).

Hierbij wordt dus verondersteld, dat de arbeiders reeds tevreden zouden zijn met de vervulling van hun eerste levensbehoeften. In de tegenwoordige tijd hebben de arbeiders in de westerse landen meestal naast de eerste levensbehoeften nog allerlei verzorgings- en extra-behoeften. In Indië gaat de „ijzeren loonwet evenmin op, immers bij het sluiten van een huwelijk spelen economische omstandigheden doorgaans niet zo'n belangrijke rol als de adat en sociale verhoudingen.

Sluiten