Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. premiestelsel. Soms komt het voor dat bij tijdloon of stukloon nog premies worden betaald. Bijvoorbeeld: een machinist op een locomotief krijgt een premie, wanneer hij zuinig gestookt heeft, of een arbeider die tijdloon verdient, krijgt een premie voor werk, dat hij boven een zeker maximum aflevert.

4°. participatiestelsel. Ieder arbeider krijgt naast een zeker loon nog een aandeel in de winst. Dit kan aanleiding tot allerlei moeilijkheden geven. Het winstaandeel wordt uitgekeerd na het opmaken van de balans en winst- en verliesrekening en de werkgevers en werknemers kunnen dan bijvoorbeeld verschil van mening krijgen over het aandeel van de winst, dat moet worden besteed voor reserve, afschrijving of uitbreiding.

5°. slidingscale. Dit systeem lijkt enigszins op het participatiestelsel. De lonen houden verband met de marktprijzen van de producten. In Engeland gaan de lonen van de arbeiders in sommige steenkolenmijnen op en neer met de prijzen van de producten, waarbij evenwel een bepaald minimum loon gegarandeerd wordt. 6°. lonen volgens indexcijfers voor de kosten van levensonderhoud. Bij dit systeem gaan de lonen op en neer met de gemiddelde marktprijzen van de goederen, welke men voor de levensbehoeften nodig heeft.

loon uitbetaald. Overigens kan men bij alle arbeid van werklieden, die niet als vaste werklieden kunnen worden beschouwd, telkens de vraag stellen of men te maken heeft met borongwerk (aangenomen werk) of met loondienst.

Zijn de arbeiders, die voor een suikerfabriek de geulen graven voor de rietaanplant of het riet snijden en per bouw gesneden riet betaald worden, loonarbeiders of aannemers ? Of is de borongmandoer, die het geld, dat per bouw betaald wordt, in ontvangst neemt, de aannemer en werken de koelies in zijn dienst?

Hetzelfde kan men in Europa zich afvragen bij sommige kledingindustriebedrijven. Bij deze industrie wordt veel werk door de mensen thuis verricht en dat werk wordt per stuk betaald. Soms geschiedt de opdracht om dit werk te verrichten door tussenpersonen (sweaters, sweatingsysteem), die een deel van de betaalde vergoeding voor zich houden.

Bij batikwerk, dat in werkplaatsen of thuis wordt verricht en eveneens bij de weefindustrie en sigarettenindustrie, wordt ook in den regel per stuk afgeleverd werk betaald.

Sluiten