Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stijging van de opbrengst en aan de zijde van de geldschieters, de banken, heeft men steeds risico en administratiekosten.

De leiding van een bankinstelling zal steeds zodanig op de hoogte moeten zijn van het bedrijfsleven van de ondernemers en zij zal het karakter en de bekwaamheid van de ondernemers behoorlijk moeten kunnen beoordelen; immers een credietbank zal haar geld alleen mogen uitlenen aan ondernemers, die ook werkelijk in staat zijn van de „nieuwe mogelijkheden" gebruik te maken.

Een credietbank moet dus op oordeelkundige wijze het geld aan ondernemers uitlenen. Wanneer immers de geldlening geen meerdere stijging van de opbrengst oplevert, zal de ondernemer niet in staat zijn de hoge bankrente te betalen; misschien zal het plan om de onderneming in nieuwe banen te leiden mislukken en dan kan de ondernemer wellicht de hoofdsom van het geleende geld niet eens terugbetalen. De geldlening betekent dan voor de bank een verlies en voor de ondernemer betekent het wellicht de ondergang van zijn bedrijf.

Het rente- Het vraagstuk van de kapitaalrente in Indië levert, met

TrTndlf5 hrt oog op hetgeen hierboven is uiteengezet, de volgende moeilijkheden op. De gelijkmatige zuivere rente van ongeveer 3 a 4 a 5 % zoals wij die in de westerse landen aantreffen, vinden wij slechts in de westerse samenleving van Indië. Nederlanders in Indië, die hun geld willen beleggen, kopen bijvoorbeeld schuldbekentenissen aan toonder vanNederlandschIndië (obligaties), die jaarlijks ongeveer 4 % rente opleveren; wanneer een naamloze vennootschap enige jaren achtereen gemiddeld 10 % dividend uitkeert en de nominale waarde van een aandeel in die naamloze vennootschap is ƒ 1000,—, dan zullen er velen zijn, die voor dat aandeel ongeveer a 2 maal de nominale waarde willen betalen, dus 1500 a ƒ 2000,—. Men verwacht dan van die 1500 a ƒ 2000,— jaarlijks een inkomen van ƒ 100,— of ongeveer 5 % te ontvangen, d. w. z. men verwacht, dat het aandeel jaarlijks ongeveer 10 % dividend zal uitkeren. Ook zijn er, evenals in Europa, vele credietinstellingen, die geld in belegging nemen van spaarders en daarvoor 3 a 4 % rente betalen. Deze instellingen lenen datzelfde geld dan weer uit aan ondernemers tegen een hogere rente.

Van de Inheemse, de Chinese en de Arabische samenleving

Sluiten