Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X moet dan in de eerste plaats die 10 % van zijn geldleners in de desa terug hebben. Verder moet hij vergoeding hebben voor het risico. Wanneer wij veronderstellen, dat hij de helft van het uitgeleende geld nimmer terugkrijgt, dan moet hij dus aan de geldleners die hem wel terugbetalen in rekening brengen 100 % voor het risico. Heeft hij ƒ 5000,— uitgeleend en krijgt hij van de helft van zijn leners niets terug dan heeft hij dus ƒ 2500,— verlies. De andere helft, die ook ƒ 2500,— geleend heeft en wel terugbetaalt, moet dus dat verlies goed maken en moet dus ƒ 2500,— of 100 % rente als risicovergoeding betalen. Hij vraagt dus van de leners, die wel terugbetalen, 100 % risicovergoeding plus 10 % van ƒ 5000,— of 20 % van J 2500,— zuivere rente.

Wanneer deze mensen dus 120 % rente betalen per jaar dan heeft de geldschieter nog niets voor al zijn „moeite" gehad. Nu hangt het er vanaf, wat men als een redelijke vergoeding voor dergelijke arbeid moet beschouwen. Men moet in aanmerking nemen, dat beroepsgeldschieters zelf het geld komen brengen en persoonlijk de afbetalingen in ontvangst komen nemen, dat men voor dergelijk werk een zekere geschiktheid en uithoudingsvermogen moet hebben.

Om de bevolking in de gelegenheid te stellen tegen billijke rente geld te lenen, zijn door de regering de volkscredietinstellingen in het leven geroepen. De volkscredietinstellingen zullen wij behandelen bij de credietverlening, waarbij we ook nog enige beschouwingen zullen wijden aan de „woekerrente".

AFDELING 4 PRIJS VAN DE GROND

Door welke Kunnen we van de grond ook zeggen, dat de ruilwaarde hede™wo"degn afhankelijk is van vraag en aanbod en dat de vraag afhangt de grond- van de behoefte en het aanbod van de kostprijs?

""invloed? Men zou kunnen zeggen, dat de grond niet geproduceerd is omdat het een gave van de natuur is en dus ook geen kostprijs heeft. Dit laatste is onjuist, want de grond, die geschikt is voor de landbouw is gedeeltelijk een kapitaalgoed, zoals wij vroeger hebben uiteengezet. In een land waar nog voldoende vruchtbare grond kan worden ontgonnen, zoals Sumatra

Sluiten