Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door verschillende landrechters de strafbepaling van 1912 toegepast op uitheemsen, die zich aan dergelijke ontduiking schuldig maken.

Indien de bepalingen van 1875 en 1912 niet waren uitgevaardigd, zou wellicht een groot deel van alle inheemse gronden in handen van uitheemsen zijn geraakt wegens het grote verschil in waardering van de koopprijs.

De prijs, waarvoor de gronden tussen de inheemsen onderling worden verkocht, wordt beinvloed door het economisch perspectief van koper en verkoper en overigens moet worden rekening gehouden met de volgende omstandigheden. De invloed grondbezitter neemt over het algemeen een hogere sociale factoreiT Posltie 'n dan de niet-grondbezitter; men is dikwijls zeer gehecht aan grond, die men door vererving heeft verkregen (.Poesaka-grond); in sommige desa's mogen gronden alleen verkocht worden aan desagenoten, of is verkoop aan iemand uit een andere desa alleen geoorloofd met toestemming van de desagenoten; ook zijn er desa's waar de adat geldt, dat poesakagronden alleen mogen worden verkocht met toestemming van bloedverwanten. Er zijn gronden, die geluk aanbrengen en er zijn gronden, die ongeluk aanbrengen. Het spreekt vanzelf, dat dergelijke omstandigheden een belangrijke invloed uitoefenen op de koopprijzen van de gronden en dat die prijzen zeer wisselvallig kunnen zijn. *)

AFDELING 5 ONDERNEMERSWINST

omschrijving Bij de productie, die volgens het economisch motief plaats ondernemers- vjncjt en waarbij geproduceerd wordt voor de handel, kan

winst.

men een financiële berekening maken over het resultaat van het bedrijf, zoals wij reeds hebben aangetoond. Worden de producten voor een bedrag verkocht, dat hoger is dan hetgeen nodig is voor de vergoeding van de medewerking van de grond, arbeidskracht en kapitaalgoederen, dan noemt men dat meerdere: ondernemerswinst. Wij hebben thans aangetoond, dat de vergoeding, die voor de medewerking van de grond

-1) Zie pag. 165 over de grondprijzen bij publieke verkoop.

Sluiten