Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu door hun aandeelhoudersschap ontvangen, kan men gedeeltelijk beschouwen als kapitaalrente. Wanneer de rentestand 4 % is, zal men dus in dit geval de 10 % dividend moeten splitsen in 4 % rente en de rest is ondernemerspremie, immers het eigenlijke ondernemersloon is reeds betaald als salaris aan den directeur van de N. V. of men zou moeten zeggen: de rest is een beloning voor de ondernemingsgeest, die men getoond heeft door aandeelhouder te worden. Hoe het ook zij, men moet niet vergeten dat het dividend van een N. V. zeer wisselvallig kan zijn. Bijvoorbeeld, wanneer een N. V. in 5 achtereenvolgende jaren heeft uitgekeerd 5 %, 10 %, 10 %, 0%, o % dan heeft zij in totaal uitgekeerd 25 % of gemiddeld 5 %.

Sluiten