Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangt. Maar dat risico heeft men ook als men een stuk grond koopt. Dikwijls zal echter de koopprijs van de grond hoger zijn, dan de verpandingswaarde. Iemand, die zijn grond verkoopt, verliest zijn sociale positie als grondbezitter. De grondbezitter zal dus slechts in uiterste nood zijn grond verkopen. Is hij om geld verlegen, dan zal hij veel eerder geneigd zijn tot verpanding dan tot verkoop, ook al is de hoofdsom van de geldlening gering in verhouding tot het jaarlijks inkomen door de grond opgeleverd. *)

In sommige streken van Indië komt dwangverpanding voor. In Zuid-Celebes kan iemand, die nalatig is in het voldoen van zijn schulden, gedwongen worden zijn akkers te verpanden aan zijn schuldeisers. Ook in de Minangkabause landen en op Bali komt deze instelling voor.

inheemse Wij hebben boven reeds besproken, dat men de grondhuur grondhuur. jn Jnc]jg eveneens als een vorm van credietverlening moet beschouwen. Het verschil tussen grondverpanding en grondhuur is hierin gelegen, dat bij grondverpanding de credietnemer, behalve, dat hij het inkomen van de grond prijsgeeft, ook nog een hoofdsom moet terugbetalen, terwijl de verhuurder slechts het inkomen van de grond afstaat voor een of meer jaren (soms 5 a 10 jaren). De geldlening, die de verhuurder ontvangt is dus veel geringer dan het bedrag, dat de verpander in handen krijgt.

Inlandse Bij de vierde vorm van credietverlening met grond als hypotheek. waarborg) die wij hierboven genoemd hebben, wordt de grond niet tijdelijk overgedragen aan den credietgever maar blijft in de macht van den credietnemer. Deze vorm van credietverlening is minder gebruikelijk dan de grondverpanding. Sommigen noemen deze waarborg „Inlandse Hypotheek" doch men kan deze waarborg niet op één lijn stellen met

*) In het district Salaman, Residentie Kedoe, worden bijvoorbeeld de volgende overeenkomsten gesloten.

Indien de credietnemer zelf bewerker van de grond blijft en de helft van de opbrengst aan den geldschieter moet afstaan, dan bedraagt de verpandingswaarde de helft van de koopprijs. Wanneer hij f van de opbrengst aan den geldschieter afstaat, dan bedraagt de verpandingswaarde § van de koopprijs. Indien de geldschieter de grond zelf bewerkt, is de verpandingswaarde f deel van de koopprijs.

Sluiten