Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1854 gelastte de geleidelijke afschaffing in de buitengewesten. 1) Crediet- Wanneer bij credietverlening geen waarborg wordt gegeven, VCzonder sPreekt men wel van blanco-crediet.

waarborg. Hierbij kan het risico zeer groot zijn, maar dit behoeft geenszins altijd het geval te zijn. Een blanco crediet, dat gegeven is aan een vermogend en betrouwbaar credietnemer, zal beter zijn dan het crediet aan een onsoliden credietnemer met twee onsolide borgen.

Bankinstellingen zullen slechts dan blanco crediet geven, wanneer zij overtuigd zijn van de soliditeit van hun credietnemers. Particuliere beroepsgeldschieters in Indië geven echter dikwijls blanco crediet aan personen, waarvan met weinig zekerheid gezegd kan worden, dat zij ooit zullen terugbetalen. De verliezen, die zij lijden door wanbetaling, moeten echter weer goed gemaakt worden door de buitensporig hoge rente, die dan opgebracht moet worden door degenen, die hun verplichtingen nakomen.

Pasarcrediet. Kleine voorschotten, die door Chinezen op de pasars worden gegeven van bijvoorbeeld 1 a 5 gulden worden terugbetaald meestal in 12 termijnen, waarbij elke termijn een tiende van de geleende som groot is (tien-twaalf-terug). Sommige locale verordeningen verbieden de uitoefening van het geldschietersbedrijf op de pasars.

Accept- Wanneer het gaat om hogere bedragen vanaf ongeveer crediet. ƒ 2Q)— dan laten geldschieters in den regel hun credietnemers orderbiljetten (accepten) tekenen, waarbij dan de rente wordt betaald, doordat de credietnemer voor een hoger bedrag tekent dan hij ontvangen heeft. Wanneer iemand bijvoorbeeld ƒ 50,— leent en een accept tekent, over 3 maanden te betalen, van ƒ 70,—, is het nog geenszins de bedoeling van de twee partijen, dat die schuld over 3 maanden met ƒ 70,— wordt betaald. De afspraak is dan bijvoorbeeld, dat gedurende 7 maanden telkens ƒ 10,— zal worden betaald. Het accept wordt als een soort waarborg beschouwd, waarmede de geldschieter zich schadeloos kan stellen bij wanbetaling.

Dergelijke accepten worden ook zeer veel door inheemsen getekend en een dergelijke ondertekening wordt door de recht-

*) Prof. Mr. Ph. Kleintjes, Staatsinstellingen van NederlandschIndië, deel I, pag. 130.

Sluiten